Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Πρόσκληση προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους για τη διαμόρφωση των κριτηρίων διορισμού σε σχέση με τους επικείμενους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με  πρόσκλησή της καλεί όλους τους Περιφερειακούς Συλλόγους να ανταποκριθούν άμεσα  και να προγραμματίσουν είτε τη σύγκληση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων είτε τη συγκέντρωση των μελών τους και τη σύσταση ομάδων εργασίας, προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση το ζήτημα των κριτηρίων σε σχέση με τους επικειμένους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή για το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π.

 Οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τους τοπικούς Περιφερειακούς Συλλόγους θα κατατεθούν από τους Προέδρους των Συλλόγων στη Σύγκληση της Ολομέλειας των Προέδρων που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου (θα ακολουθήσει σύντομα σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τον ακριβή χρόνο και τόπο διεξαγωγής της) προκειμένου να παρθεί μια συλλογική απόφαση για το μείζον αυτό ζήτημα που θα βασίζεται σε καταστατικές και δημοκρατικές διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη διαμορφώσει μετά από το πρόσφατο Δ.Σ. τους βασικούς άξονες των κριτηρίων για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς ζητά όμως και τις προτάσεις από τη βάση της και από τα μέλη της ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συναίνεση και σύγκλιση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.