Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Επιστολή προς την κ. Ζαχαράκη για την μη πλήρωση θέσεων ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ μέσω του συστήματος διορισμών

«Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την πλήρωση θέσεων ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ μέσω του συστήματος διορισμών»

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας, με τη μορφή κατεπείγοντος, το εξής σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά στους διορισμούς μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις οργανικές θέσεις των ΚΕΣΥ. Διαπιστώνουμε πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ του νόμου 4589/2019κατά τον οποίο προβλέπεται ότι οι διορισμοί μόνιμων Ε.Ε.Π. πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις και του νόμου 4547/2018 – άρθρου 9 περί στελέχωσης των ΚΕΣΥ κατά τον οποίο δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί η πλήρωση θέσεων από διορισμό παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος ιδρύει νέα ΚΕΣΥ και συστήνει νέες θέσεις ανά κλάδο.Αυτή η αβλεψία έχει ως άμεση αρνητική συνέπεια να υπάρχει αιωρούμενο το ζήτημα της πλήρωσης των οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ μέσω των μόνιμων διορισμών. Ο αντίκτυπος αυτής για την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπεται να οδηγήσει τις δομές σε υποστελέχωση και να δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στη διαγνωστική, αξιολογική και υποστηρικτική τους λειτουργία σε παιδιά, οικογένειες και σχολεία. Σε αυτό θα θέλαμε να προσθέσουμε το γεγονός,  ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των πιστώσεων αναπληρωτών για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, ο οποίος εάν δεν είναι πλήρως συμβατός με τις πραγματικές ανάγκες θα πολλαπλασιάσει τον κίνδυνο χιλιάδες οικογένειες να μην μπορέσουν να εξυπηρετηθούν  από έναν αξιόπιστο θεσμό και τα παιδιά τους να βρεθούν σε δυσχερή θέση εάν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς επίλυση αυτού του ζητήματος. 
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να διερευνήσετε το συγκεκριμένο ζητούμενο  ως προς τα εξής:

  1.       Από τη στιγμή που δε γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο νόμο για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ  από τους διορισμούς,  παρά μόνο από  τους ήδη μονίμους, συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 23 του νόμου 3699/2008 κατά το οποίο προβλέπεται ότι οι διορισμοί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ γίνονται στις εναπομένουσες κενές οργανικές θέσεις, όπως  ομοίως προβλέπεται και στο άρθρο 62 του νόμου 4589/2019;
  2.       Αν ισχύει ο συγκεκριμένος περιορισμός του νόμου 4547/2018 για τη στελέχωση των ΚΕΣΥ, θα μπορούσε έστω και την ύστατη στιγμή να διορθωθεί προς όφελος της πλήρωσης θέσεων των ΚΕΣΥ και της ομαλής λειτουργίας τους καθώς και της κάλυψης των οργανικών θέσεων ΕΕΠ και Εκπαιδευτικών (οι οποίοι πλήττονται το ίδιο);

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μόνιμοι που υπηρετούν στα ΚΕΣΥ είναι 176 ανά την Ελλάδα, οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ ανέρχονται σε 396 και η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών από ΕΕΠ  έφτασε κατά το έτος 2017-18 τους 315  και το 2018-19  τους 320 αναπληρωτές ΕΕΠ. Επίσης, οι  περισσότεροι αναπληρωτές ΕΕΠ  εργάζονται στα ΚΕΔΔΥ/ ΚΕΣΥ επί σειρά ετών που αγγίζουν ακόμα και 15 χρόνια.  Οι αναπληρωτές ΕΕΠ  που εργάζονται στα ΚΕΔΔΥ/ ΚΕΣΥ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  κι έχουν υψηλά  προσόντα και πολύτιμη εμπειρία.Τα ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ ΚΕΣΥ έχουν αποδείξει, και στα 18 χρόνια λειτουργίας τους, τόσο στην εκπαιδευτική, όσο και στην επιστημονική κοινότητα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών τους και την υποστήριξη τεράστιου όγκου μαθητικού πληθυσμού, οικογενειών και σχολείων με πενιχρά μέσα και εν μέσω συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων.Με εκτίμηση,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *