Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τις προκηρύξεις της Ειδικής Αγωγής

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σε συνεργασία με τους Αιρετούς Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ τα παρακάτω ερωτήματα των μελών της και ζητά την όσο το δυνατό πιο άμεση έγγραφη απάντησή τους προκειμένου οι συνάδελφοι μας να διευκολυνθούν τόσο στην ορθή συμπλήρωση των αιτήσεών τους όσο και στην ορθή υποβολή των δικαιολογητικών τους λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών στις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας.            

Στη συνέχεια του κειμένου παρατίθενται προς διευκρίνηση τα κάτωθι ερωτήματα των μελών μας:           

1) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα υπολογίζεται σε μήνες και όχι ημέρες, όπως πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας. Θα μετρηθούν συνολικά οι μήνες και οι ημέρες σε σύνολο χρόνων θα γίνουν μήνες κι όσες υπολείπονται του μήνα θα αφαιρεθούν ή δε θα υπολογίζονται οι ημέρες που προκύπτουν ανά ημερολογιακό έτος;  Για ποιο λόγο δε γίνεται η αναγωγή τους σε μόρια με δεκαδικά ψηφία (π.χ. ο αριθμός των ημερών/30, 24/30=0,8 μόρια) και χάνονται ημέρες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων;

2) Αν θα υπάρξει διευκόλυνση των υποψηφίων από τις νησιωτικές κυρίως περιοχές να υποβάλλουν δια ταχυδρομικής αποστολής τα δικαιολογητικά τους και την αίτησή τους, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος μετακίνησης;

3) Οι ΠΕ23 Ψυχολόγοι που στο παρελθόν έχουν πάρει συνάφεια του μεταπτυχιακού με τη Σχολική Ψυχολογία αλλά στον ΟΠΣΥΔ δεν είναι καταχωρισμένη πρέπει να καταθέσουν εκ νέου βεβαιώσεις;  

4) Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για κλάδο εκπαιδευτικών και ΕΕΠ και ΕΒΠ θα υποβάλλουν στο ΑΣΕΠ 3 διαφορετικές αιτήσεις με έναν αριθμό μητρώου; Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;

5) Σε περίπτωση που γίνει λάθος καταχώριση από υπάλληλο της ΠΔΕ στον ΟΠΣΥΔ, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής από τον υποψήφιο (δηλ. θα προβλέπεται μεσοδιάστημα τροποποιήσεων) προκειμένου ο υποψήφιος να μην προβεί σε ένσταση;  

6) Μπορούν οι υποψήφιοι να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών ακόμα κι αν είναι ήδη περασμένα στον ΟΠΣΥΔ;  

7) Έγγραφα που είναι καταχωρημένα στον ΟΠΣΥΔ και αναφέρεται ότι δεν είναι επικαιροποιημένα θα χρειαστεί να τα υποβάλλουν οι υποψήφιοι ως νέα δικαιολογητικά στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών;

8) Για την απόδειξη της Braille και της Νοηματικής θα πρέπει οι βεβαιώσεις να είναι επικυρωμένες από δικηγόρο, λόγω του ότι προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς;

9) Οι διοριστέοι σε 2 Πίνακες ή και περισσότερους (Εκπ/κοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ) πως θα διοριστούν; Κατόπιν επιλογής τους ή τυχαία, όποιος διορισμός προηγηθεί.

10) Τι θα γίνει με τις Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ των ΑμεΑ και με τις Βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ, που δίχως ευθύνη των αιτούντων καθυστερούν;  

11) Ποια η θέση της υπηρεσίας σε σχέση με το παρακάτω ερώτημα συναδέλφου το οποίο σας παραθέτουμε αυτούσιο;  ‘’Αντιμετωπίζω το εξής θέμα με το Μεταπτυχιακό μου: έχω αναγνώριση από τον ΣΑΕΠ και η προκήρυξη έχει βγάλει από έξω αυτόν τον Οργανισμό.  Το μεταπτυχιακό μου είναι Master of Science in person Centered Counseling από το Strathclyde – Πανεπιστήμιο της Σκωτίας.     Οι σπουδές έγιναν στην Ελλάδα σε Ελληνικό συνεργαζόμενο Κολλέγιο. Έκανα όμως τις σπουδές μου και έχω πάρει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από τον ΣΑΕΠ με υπογραφή του υπουργείου, γεγονός που μου δίνει το δικαίωμα να το καταθέσω επίσημα. Η προκήρυξη όμως ( ΑΣΕΠ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ) με αποκλείει.
12) Τι προτίθεται να γίνει με τα πτυχία ΕΠΑΣ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τον κλάδο του ΕΒΠ;

13)  Μεταπτυχιακό στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική. Μοριοδοτείται η γλώσσα;

14) Θα αναρτηθεί από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε επεξεργάσιμη μορφή (word) η ανακοινοποιημένη ειδική έντυπη κατάθεσης δικαιολογητικών όπως συνέβη με την αρχική της έκδοση για να μπορεί να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή για όσους από τους συναδέρφους μας το επιθυμούν;

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, συνάντηση και επικοινωνία.                                            Με εκτίμηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *