Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Αίτημα για λήξη της λειτουργίας των ΚΕΣΥ την 10η αντί της 20ης Ιουλίου

Επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας μέσω του οποίου ζητά τον περιορισμό κατά 10 ημέρες της λειτουργίας των ΚΕ.Σ.Υ. και το κλείσιμό τους την 10η αντί της 20ης Ιουλίου υπέβαλε η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Το αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. . . .

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με το παρόν αίτημά της και λαμβάνοντας υπόψη το εμπεριστατωμένο υπόμνημα των μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας ζητά την τροποποίηση της διάταξης του Ν.4547/ 12-06-2018 που αφορά στη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τους θερινούς μήνες.
Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην υποβολή του παραπάνω αιτήματος αιτιολογούνται με την παράθεση συγκεκριμένων και ουσιαστικών επιχειρημάτων που θα σας παραθέσουμε διεξοδικά στη συνέχεια του κειμένου.
Με την ψήφιση του Ν.4547/ 12-06-2018 στο άρθρο 2 «Οργάνωση και λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ» παρ. 1 εμπεριέχεται η πρόταση «Τα Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Ιουλίου…»
Δεδομένου του γεγονότος, ότι:
α) οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης παύουν τη λειτουργία τους στις 21/6
και
β) οι σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης παύουν τη λειτουργία τους στις 30/6
θεωρούμε ότι ο χρόνος των δέκα ημερών που προστέθηκε με τον πρόσφατο Νόμο στο εν λόγω άρθρο, δεν έχει προσθετική αξία στη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά είναι άνευ αντικειμένου και συνεπώς απρόσφορος, καθώς βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. προτάσσεται η άμεση συνεργασία των Κ.Ε.Σ.Υ. με τους μαθητές, τους γονείς και σε ευρύτερο επίπεδο με τις σχολικές μονάδες. Συνεπώς, οποιαδήποτε επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άλλες διερευνητικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις δεν δύναται να λαμβάνουν χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πιο συγκεκριμένα, τα Κ.Ε.Σ.Υ., όπως πρωτίστως εσείς γνωρίζετε, είναι Δομές Εκπαιδευτικής, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης του έργου των Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ., ενώ παράλληλα αξιολογούν μαθητές που χρήζουν Αξιολόγησης – Γνωμάτευσης σε άμεση συνεργασία με το προσωπικό των Σχολείων και, που επιπλέον, εποπτεύουν το έργο των Ψυχολόγων που υπηρετούν σε αυτές. Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4547/ 12-06-2018), τα Κ.Ε.Σ.Υ. βρίσκονται σε άμεση και ανατροφοδοτική διασύνδεση με τις σχολικές μονάδες προκειμένου να υποστηρίζουν και να ευαισθητοποιούν μαθητές, γονείς και εν τέλει τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα σε πολλαπλά επίπεδα, βάσει του θεσμικού τους ρόλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόλυση των αναπληρωτών συναδέλφων στις 30/6, διαταράσσει τη λειτουργικότητα των Διεπιστημονικών Ομάδων Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης και, τόσο τυπικά, όσο και ουσιαστικά δημιουργεί προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Μεταξύ άλλων, ας μη λησμονηθεί το γεγονός, ότι η εν λόγω παράταση θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για τους συναδέλφους (Εκπαιδευτικούς και Ε.Ε.Π.), που θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (με απόσπαση ή με μετάθεση) στα Κ.Ε.Σ.Υ.
Τέλος, θεωρούμε ότι η διαφορετική αντιμετώπιση του Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες και του Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετεί στα Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 3699/2008) παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί καταστρατήγηση των αρχών της Ισονομίας-Ισοτιμίας και Ισοπολιτείας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχειοθετημένα προαναφερόμενα,
Αιτούμεθα
Την τροποποίηση της διάταξης του Ν.4547/ 12-06-2018 στο άρθρο 2 παρ. 1 ως εξής: «Τα Κ.Ε.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου…».

Κύριε Υπουργέ,
πιστεύουμε ότι διακατέχεστε από ιδιαίτερη ευαισθησία για θέματα που διασαλεύουν την εργασιακή αποδοτικότητα και ειρήνη.
Ευελπιστούμε να κάνετε δεκτό το αίτημά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία και επικοινωνία.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.