Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.: Προβληματισμός σχετικά με την κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων

Με επιστολή του Δ.Σ. της προς τον Υπουργό Παιδείας η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) εκφράζει τον προβληματισμό της  σχετικά με την υπό εξέταση κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, ιδιαιτέρως επειδή πρόκειται για φυσικά πρόσωπα με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και καθοδηγητική εμπειρία, μέλη της Ένωσής μας, των οποίων η συνεργασία με την ΠΕΚΑΔΕ είναι συνεχής σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο.

Η συμβολή των Σχολικών Συμβούλων στην εκπαιδευτική κοινότητα, τονίζεται στην επιστολή, είναι σημαντική και ουσιαστική, ενισχύοντας έτσι το έργο των εκπαιδευτικών με ποικίλους τρόπους.

Ειδικότερα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Αγγλικής καλύπτουν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα να κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη η παρουσία τους, εφόσον συντονίζουν και συνεργάζονται με μεγάλο αριθμό καθηγητών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή της ΠΕΚΑΔΕ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *