Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.: Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής, Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α, αναφέρεται στην τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων στην  Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης (άγνωστο πότε), μιας εκπαιδευτικού δασκάλας και μιας Γαλλικής Φιλολογία.

«Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,» (άρθρο 4, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978), αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, και διατυπώνεται το ερώτημα:

“Θεωρείτε ότι τα επιστημονικά και οργανωτικά προσόντα των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Γαλλικής Φιλολογίας είναι ισοδύναμα με αυτά των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, σε ότι αφορά τον επιχειρησιακό στόχο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, ο οποίος είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής, της Αθλητικής Παιδείας και δραστηριότητας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης σύμφωνα  με τον Οργανισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 18/23 Φεβρουαρίου 2018)”;

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *