Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Θεσσαλονίκη, 29 – 31 Μαρτίου 2019

Διοργάνωση

  • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Σκοπός του Συνεδρίου

Η σχολική βία αποτελεί στη σημερινή εποχή ένα ανησυχητικό φαινόμενο με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που προέρχονται από τα περιστατικά επιθετικότητας και σχολικής βίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και διδακτικές προτάσεις, και, ταυτόχρονα, να προωθήσει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την επιθετικότητα και την ενδοσχολική βία, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής τους.

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Ερευνητικές μελέτες σε θέματα σχολικής βίας.

– Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις (μοντέλα) που προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση, όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικότητας και της σχολικής βίας.

– Τα Προγράμματα Σπουδών, η σχολική καθημερινότητα και η σχολική βία.

– Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και το σπίτι.

– Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Σε ποιούς απευθύνεται

– Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

– Στελέχη της εκπαίδευσης.

– Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων.

– Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

– Υπεύθυνους φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενδοσχολικής βίας.

– Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Δραστηριότητες
Κεντρικές ομιλίες

Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

Προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών μελετών και διδακτικών προτάσεων

Βιωματικά Εργαστήρια

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν δύο κατηγορίες εργασιών:

(α) Προφορικές ανακοινώσεις (ερευνητικές εργασίες-μελέτες ή διδακτικές προτάσεις)

(β) Βιωματικά Εργαστήρια

Πληροφορίες

  • Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας

Χρύσα Πρασά, τηλ: 2310-474810 και ώρες: 8 πμ – 3 μμ

emailsynedrio.parat.vias.kmaked@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *