Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας: Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκπαιδευτικοί και μαθητές Βίοι παράλληλοι µε κοινούς στόχους, Λάρισα 11 &12 Μαΐου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διοργανώνει στις 11 & 12 Μαΐου στη Λάρισα στο 4ο και στο 39ο Δημοτικό Σχολείο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:

Τέχνη και εκπαίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκπαιδευτικοί
και μαθητές: Βίοι ̟παράλληλοι µε κοινούς στόχους

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν οι καλλιτεχνικές ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις ή και τα ταλέντα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, να προσδιοριστεί η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται µε τους μαθητές και µέσω των τεχνών, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιείται αυτή η σχέση στην καθημερινή σχολική  πρακτική.
Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθείται από τις τέχνες, και δια μέσου αυτών υποστηρίζεται η καλλιτεχνική έκφραση, ̟προβάλλεται η μοναδικότητα του εκπαιδευτικού και του μαθητή, κινητοποιείται η επιθυμία για ̟προσωπική και συλλογική έρευνα και δημιουργία,
αναπτύσσονται ικανότητες και δεξιότητές και  παράλληλα διαμορφώνονται αξίες, στάσεις και συμπεριφορές.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες
όπως και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να συμμετάσχει σε έναν δημιουργικό διάλογο για τη σχέση των τεχνών µε την εκπαίδευση.
Οι σύνεδροι μπορούν να συμμετάσχουν µε εργασίες όπως:
 Εισηγήσεις (ερευνητικών μελετών, διδακτικών ̟παρεμβάσεων-εφαρμογών)
 Βιωµατικά εργαστήρια
 Αναρτηµένες ανακοινώσεις (posters)
Η συμμετοχή µε εργασία στο Συνέδριο προϋποθέτει την υποβολή περίληψης έως 800 λέξεων συνοδευμένης από 4-5 λέξεις-κλειδιά και σύντομο βιογραφικό ως 100 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση texnes@thess.pde.sch.gr
Καταληκτική ημεροµηνία υποβολής περιλήψεων: 23 Μαρτίου 2018
Ενημέρωση αποδοχής ̟περιλήψεων: 30 Μαρτίου 2018
Θα εκδοθεί ψηφιακό βιβλίο περιλήψεων μετά το πέρας του Συνεδρίου.
Το συνέδριο μπορούν να ̟παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δηµόσιο, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της ΠΔΕ Θεσσαλίας 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *