Πυθαγόρας: Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Εγγραφές από 15 Νοεμβρίου

Έναν νέο πρωτότυπο ως προς τους στόχους του διαγωνισμό για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ΄ έως ΣΤ ΄ Δημοτικού καθώς και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου θα διοργανώσει στις αρχές Φεβρουαρίου 2019 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ).

Ο διαγωνισμός στην πρώτη χρονιά εφαρμογής του θα είναι σε πιλοτική μορφή και θα περιλαμβάνει ως εξεταστικά κέντρα μόνο σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς της Αττικής. Είναι γνωστό ότι η ΕΜΕ, ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Μαθηματικών, διεξάγει στην Ελλάδα επί πολλά χρόνια τους μεγαλύτερους μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών. Οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν στόχο να βρεθούν οι ικανότεροι για να καταρτιστεί η Ελληνική ομάδα που συμμετέχει, με μεγάλες διακρίσεις, στις διεθνείς Ολυμπιάδες, Βαλκανιάδες κ.τ.λ. Επιπλέον διοργανώνει και τον Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, με στόχο να εκτιμήσουν οι μικροί μαθητές τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές, να χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.

Ο νέος διαγωνισμός (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ) καινοτομεί εφόσον:

 • Πρωτεύοντα ρόλο θα έχει όχι απλά η ανάκληση γνώσεων (ορισμοί, διαδικασίες, τύποι) αλλά ο Μαθηματικός τρόπος σκέψης.
 • Ό,τι χρειάζεται ως προαπαιτούμενο θεωρίας για την απάντηση στα θέματα του διαγωνισμού (τύποι κλπ) θα είναι στη διάθεση των μαθητών.
 • Τα θέματα θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς θα είναι στοιχισμένα στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσηςμε έμφαση στους στόχους των ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) και ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) για τα Μαθηματικά των αντιστοίχων τάξεων.
 • Οι διδάσκοντες, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να ενσωματώσουν το υλικό που παράγει η επιτροπή του διαγωνισμού στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους καθώς το υλικό αυτό θα είναι απόλυτα συντονισμένο με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης.
 • Τα θέματα θα οργανώνονται με βάση το είδος της μαθηματικής σκέψης και της στρατηγικής που απαιτείται προκειμένου να επιλυθούν.
 • Αναδεικνύει τα Μαθηματικάως εργαλείογια την αντιμετώπιση θεμάτων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή.

Τα θέματα θα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ανάργυρος Φελλούρης.

Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων, η 1η ομάδα θα καλύπτει την Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού, η 2η ομάδα θα καλύπτει την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού και η 3η ομάδα τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η απαιτούμενη ύλη για κάθε τάξη θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από τις δύο τάξεις της κάθε ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις. Οι ερωτήσεις θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε κανένα από τα παιδιά που συμμετέχουν να μην αισθανθεί απογοήτευση. Όμως ο κύκλος δεν κλείνει με την αξιολόγηση των επιδόσεων. Επιπλέον, τα θέματα, οι λύσεις τους και οι τομείς της σκέψης που καθένα απαιτεί και προάγει θα αναλύονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Επίσης θα παρουσιάζονται σε ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν τους στόχους της διδασκαλίας τους. Μοναδική υποχρέωση των μαθητών που θα συμμετέχουν (που ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντική εκπαιδευτική προσφορά λόγω του μεγάλου κύρους των περιοδικών της ΕΜΕ) είναι η ετήσια συνδρομή στο νέο περιοδικό της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (κόστος 10 ευρώ).

Ωστόσο, μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα της συνδρομής, θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν.

Εν κατακλείδι Η πρόθεση της ΕΜΕ είναι η προώθηση μιας μαθηματικής παιδείας που δεν επικεντρώνεται στη στείρα απομνημόνευση (για τον λόγο αυτό παρέχεται στους μαθητές την ώρα της εξέτασης και η αντίστοιχη θεωρία). Το όλο εγχείρημα θα χαρακτηρίζεται από την ανάδειξη βασικών πτυχών της Μαθηματικής σκέψης, έτσι όπως η έρευνα της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει υποδείξει και φιλοδοξεί να αναδείξει τησυμμετοχική άμιλλα μεταξύ των μαθητών και όχι τον ανταγωνισμό.

Ο σκοπός του διαγωνισμού συμπυκνώνεται στη φράση ¨Η μαθηματική σκέψη μπορεί να γίνει κτήμα όλων των μαθητών¨.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Ε.Μ.Ε.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΕ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Εξεταστικά κέντρα θα είναι κυρίως σχολεία, αλλά και άλλοι προσφερόμενοι φορείς όπως ΑΕΙΤΕΙ, Δημοτικοί χώροι κλπ.
Ο φορέας που θα αναλάβει να γίνει εξεταστικό κέντρο έγκαιρα ορίζει (ο ίδιος ή σε συνεργασία με την ΕΜΕ) τον Συντονιστή.
Οι Επιτηρητές ορίζονται από τον φορέα ή/και από την ΕΜΕ.
Τα σχολεία που θα δηλωθούν ως εξεταστικά κέντρα και προτίθενται να αναλάβουν και μαθητές από άλλα σχολεία θα δηλώσουν διαθεσιμότητα αριθμού μαθητών που μπορούν να δεχτούν. Ακόμη θα δηλώσουν εάν στο συγκεκριμένο κέντρο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλες τις ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (ομάδα Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, ομάδα Α΄ και Β΄ Γυμνασίου).
Ο αριθμός των μαθητών και των επιτηρητών ανά αίθουσα καθώς και η κατανομή τους στις αίθουσες γίνεται από τον Συντονιστή του φορέα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγραφές αρχίζουν την 15η Νοεμβρίου και γίνονται απευθείας στα κέντρα εξέτασης, τα οποία θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Ο Συντονιστής περίπου δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (9/2/2019) στέλνει ηλεκτρονικά στην ΕΜΕ τους εγγεγραμμένους μαθητές στο κέντρο του (στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα υπάρχει το αντίστοιχο έντυπο Excel). Ένα κέντρο εξέτασης, εάν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να δέχεται εγγραφές μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής (ο ίδιος ή ο κηδεμόνας) μαζί με την εγγραφή του θα καταβάλει στο κέντρο εξέτασης και την ετήσια συνδρομή (κόστος 10 ευρώ) στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, διότι μόνο τότε θεωρείται εγγεγραμμένος.
Στην περίπτωση που στο κέντρο προτίμησης έχει εξαντληθεί η διαθεσιμότητα, θα πρέπει ο μαθητής (που δεν είναι μαθητής του σχολείου) να επιλέξει κάποιο άλλο από τα κέντρα που θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.
Εάν κάποιοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δικαιολογημένα αδυνατούν να καταβάλουν τη συνδρομή τότε οι μαθητές εγγράφονται δωρεάν στην κατάσταση συμμετεχόντων στο εξεταστικό κέντρο που έχει επιλέξει.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο. Η διάρκειά του θα είναι μιάμιση ώρα, από 9.30 έως 11.00 και θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η ΕΜΕ καταβάλλει σε κάθε εξεταστικό κέντρο ένα ποσό το οποίο καλύπτει έξοδα για φωτοτυπίες, την αμοιβή του Συντονιστή ο οποίος φροντίζει για την οργάνωση και την απρόσκοπτη υλοποίηση του διαγωνισμού και των επιτηρητών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έξοδο πραγματοποιείται από το κέντρο.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ
Τα θέματα θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα επιλέγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανάργυρος Φελλούρης.
Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα θα καλύπτει τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 2η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και η 3η ομάδα τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.
Η απαιτούμενη ύλη για κάθε τάξη θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από της δύο τάξεις της κάθε ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις.
Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια ομάδα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων.

Οι επιτηρητές μοιράζουν στους μαθητές, πριν από τον διαγωνισμό το υλικό που έχει σταλεί από την ΕΜΕ (θέματα, απαντητικά φυλλάδια, πρόχειρο, απόδειξη πληρωμής, βεβαίωση συμμετοχής κλπ) εκτός του τεύχους του περιοδικού της ΕΜΕ (Πυθαγόρας) το οποίο περιέχει και τις λύσεις των θεμάτων και θα δοθεί, επομένως, με το πέρας της εξέτασης.
Στο τέλος του διαγωνισμού ο συντονιστής συγκεντρώνει τα γραπτά τα συσκευάζει και τα στέλνει σε τοποθεσία που ορίζεται από την ΕΜΕ.
Η αποστολή του υλικού από την ΕΜΕ προς τα κέντρα καθώς και η αποστολή των γραπτών από τα κέντρα προς την ΕΜΕ θα γίνεται με κούριερ ή άλλον πρόσφορο τρόπο που θα συναποφασισθεί από τα κέντρα και την ΕΜΕ.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
Πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ ενημέρωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών για τη λογική και τις αντίστοιχες στρατηγικές που διέπουν τη θεματολογία του διαγωνισμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι ότι:
• τα θέματα θα οργανώνονται με βάση το είδος της μαθηματικής σκέψης και της στρατηγικής που απαιτείται προκειμένου να επιλυθούν. Οι διδάσκοντες, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να ενσωματώσουν το υλικό που παράγει η Επιτροπή του διαγωνισμού (το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ στο αντίστοιχο link του διαγωνισμού) στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους καθώς το υλικό αυτό θα είναι απόλυτα συντονισμένο με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης. Ακόμη τα θέματα, οι λύσεις τους και οι τομείς της σκέψης που καθένα απαιτεί και προάγει θα αναλύονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και επίσης θα παρουσιάζονται σε ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν τους στόχους της διδασκαλίας τους.
Τελικός σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η προώθηση μιας μαθηματικής παιδείας που δεν επικεντρώνεται στη στείρα απομνημόνευση αλλά θα χαρακτηρίζεται από την προσέγγιση στα Μαθηματικά μέσω της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καλλιέργειας του μαθηματικού τρόπου σκέψης. Ευελπιστούμε η παραπάνω αντίληψη να αποτελέσει, και με τη συνδρομή της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ, βασικό τμήμα της τυπικής μαθηματικής εκπαίδευσης.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Θα βραβεύεται ένα ποσοστό (η στρογγυλοποίηση, αν χρειασθεί, θα γίνεται προς τον μεγαλύτερο ακέραιο) των μαθητών κάθε κέντρου από την κάθε μία από τις 6 τάξεις (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου) που συμμετέχουν το διαγωνισμό. Προκειμένου να τονισθεί ο συμμετοχικός και όχι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του διαγωνισμού το ποσοστό των μαθητών που θα βραβεύεται θα αφορά ξεχωριστά στο κάθε κέντρο (θα είναι το ίδιο για κάθε κέντρο) και όχι πανελλαδικά στο σύνολο των μαθητών που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Η βράβευση στην οποία θα παρευρίσκονται, αν αυτό είναι δυνατό, και μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΕΜΕ, θα γίνεται στα εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους κατάλληλα επιλεγμένους χώρους.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον Διαγωνισμό (μαθητές, συντονιστές, επιτηρητές, εξεταστικά κέντρα) θα λαμβάνουν αντίστοιχη βεβαίωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της ΕΜΕ Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ανάργυρο Φελλούρη.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Για την εύρυθμη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει η
Επιτροπή Διαγωνισμού τα παρακάτω τα στοιχεία:
• Τον Συντονιστή ή τους Συντονιστές (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail).
• Αν το σχολείο προτίθεται να αναλάβει και μαθητές από άλλα σχολεία.
• Αν υπάρχει η δυνατότητα στο σχολείο να συμμετέχουν μαθητές από όλες τις ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο διαγωνισμό (ομάδα Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ομάδα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, ομάδα Α΄ και Β΄ Γυμνασίου).
• Ποια κέντρα θα λειτουργήσουν στο σχολείο και ποιας βαθμίδας μαθητές θα περιλαμβάνει το κάθε κέντρο. Πχ θα λειτουργήσει ένα μόνο κέντρο για Δημοτικό και Γυμνάσιο; ή ένα κέντρο μόνο για Δημοτικό ή ένα κέντρο μόνο για Γυμνάσιο; ή ένα κέντρο για Δημοτικό και ένα δεύτερο Γυμνάσιο;
• Σε περίπτωση που το σχολείο θα δεχτεί μαθητές και από άλλα σχολεία: α) με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό π.χ με τηλέφωνο στο συντονιστή ή στη Γραμματεία του σχολείου ή επίσκεψη στο χώρο του σχολείου ή με e-mail στο συντονιστή ή στο σχολείο κλπ και β) θα δεχτεί μαθητές όλων των ομάδων, ασχέτως του δικού του χαρακτήρα, π.χ μόνο Δημοτικό ή μόνο Γυμνάσιο-Λύκειο;
• Να ενημερωθεί η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την περίπτωση που ο συντονιστής ενός κέντρου δεν επιθυμεί να εμφανίζεται το όνομα του στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό 

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού Πυθαγόρας 

You may also like...

1 Response

 1. admin says:

  Αρχικά πρέπει να εντοπίσει ο μαθητής το εξεταστικό κέντρο που τον εξυπηρετεί (στην πιλοτική μορφή του διαγωνισμού όλα τα κέντρα βρίσκονται στο
  νομό Αττικής και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού).
  http://www.hms.gr/pythagoras/index.html
  Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα να εντοπίσει το κέντρο και με τη βοήθεια κατάλληλου χάρτη που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Στη συνέχεια,επικοινωνώντας με το κέντρο που επέλεξε βεβαιώνεται ότι είναι δυνατό να εγγραφεί στο συγκεκριμένο κέντρο και πληρώνει την συνδρομή των 10€, ενώ καταθέτει και Υπεύθυνη Δήλωση γονέα‐κηδεμόνα σε μία φόρμα την οποία θα του παρέχει το κέντρο. Ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει πληρώσει στο κέντρο που επέλεξε την συνδρομή του στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.
  Στ. Κεσκινίδης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *