Πρόταση Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το πρόγραμμα ‘Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’

Με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. κοινοποιεί την δική της πρόταση για  το πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Η εφαρμογή των γνώσεων των γενικών μαθημάτων γλώσσας και μαθηματικών στα τεχνικά μαθήματα, αναφέρεται στο δελτίο τύπου, αποκαλύπτει τα κενά που έχουν οι μαθητές από το Γυμνάσιο. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι στα μαθήματα γενικής παιδείας υπάρχει υποστήριξη με τα τμήματα ένταξης ενώ στα τεχνικά μαθήματα δεν προβλέπεται καμία υποστήριξη, τελικά το μαθησιακό αποτέλεσμα στα τεχνικά μαθήματα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την προσπάθεια των καθηγητών των τεχνικών μαθημάτων, αφού καλούνται χωρίς καμία βοήθεια να αναπτύξουν ο καθένας τον τομέα του. Καθώς η επιτυχής λειτουργία ενός επαγγελματικού σχολείου κρίνεται από τα  αποτελέσματα του κάθε τομέα, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε συνολικά το πρόβλημα που δημιουργείται.

Στη θέση της πρότασης να διδαχθούν ξανά οι μαθητές τα μαθηματικά και την γλώσσα  με συνδιδασκαλία των δύο αυτών ειδικοτήτων, προτείνεται να γίνει συνδιδασκαλία ενός καθηγητή γενικού μαθήματος με ένα τεχνικού μαθήματος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όταν παρουσιάζεται η νέα γνώση σε ένα τεχνικό μάθημα, να υπάρχει καθηγητής γενικών μαθημάτων μέσα στην τάξη (π.χ. ένας μαθηματικός με ένα καθηγητή ηλεκτρολογίας), έτσι ώστε τα κενά που εμφανίζονται στους μαθητές να υποστηρίζονται από αυτόν.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *