Πρόσκληση του ΙΕΠ προς Γενικά Λύκεια προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών»

Ανακοίνωση με ημερομηνία 12/12/2017 εξέδωσε το ΙΕΠ μέσω της οποίας καλεί τα Γενικά Λύκεια που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών», να υποβάλλουν σχετική αίτηση από  την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή, στον παρακάτω σύνδεσμο,

https://iep.edu.gr/services/libraries/

Η δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (Γ.Σ.Β.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) κατά το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται.

Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η αλληλεπίδραση σχολείων και βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν, θα καλλιεργηθούν και θα αναδειχθούν:

 • η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών
  μεταξύ σχολείων και βιβλιοθηκών,
 • η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
 • η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
 •  η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
 • η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.
  Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί:
 • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της κατάλληλης βιβλιογραφίας η οποία θα παραπέμπει στα τεκμήρια με τις αξιόπιστες, κατάλληλες και ενημερωμένες
  πληροφορίες σχετικά με το θέμα της Δημιουργικής Εργασίας.
 • Η υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών στο πώς να χρησιμοποιήσουν, επεκτείνουν, προσαρμόσουν και εξειδικεύσουν τη βιβλιογραφία στις δικές τους ανάγκες και προβληματισμούς.
 •  Η παροχή στους εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες των τεκμηρίων των βιβλιογραφιών, ή την απαιτούμενη πρόσβαση σε αυτά, για την ανάπτυξη της εργασίας.

Στην πρόσκληση του ΙΕΠ υπάρχει πίνακας με τις  14 βιβλιοθήκες οι οποίες εξέφρασαν εγγράφως την επιθυμία τους να συμμετέχουν

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *