Πρωτέας: 2000 εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. από την Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας και με την ονομασία Πρωτέας, 1.998 σενάρια για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων διαρθρωμένα σε βάση δεδομένων για τη διευκόλυνση της στοχευμένης και δυναμικής αναζήτησης από τους εκπαιδευτικούς Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε διαδικτυακές κοινότητες για τρία χρόνια (2012-2015), στο πλαίσιο προγράμματος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Τα συγκεκριμένα σενάρια δεν προτείνονται ως πρότυπα για εφαρμογή, αλλά ως παραδείγματα από τα οποία μπορούν να αντληθούν ιδέες, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών. Κάθε σενάριο εφαρμόστηκε στην πράξη από δύο εκπαιδευτικούς. Σε κάθε εφαρμογή παρατίθενται αναλυτικά σχόλια και τεκμήρια από τη διδασκαλία στην τάξη.

Τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν συμβατικές προτάσεις διδασκαλίας ενός χωρίου ή κειμένου της συγκεκριμένης σχολικής ύλης. Υφαίνονται σαν το κουκούλι του μεταξοσκώληκα γύρω από μια ιδέα που κάποιοι εκπαιδευτικοί συνέβη να εντοπίσουν στα κείμενα της σχολικής ύλης. Μια ιδέα για “ξετύλιγμα” που θα έλεγε κι ο Παλαμάς. Η ανεπτυγμένη αυτή ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί, σε αυξομειούμενη κλίμακα, με απολύτως ελεύθερη πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, στον οποίο προσφέρονται ως δείγματα δουλειάς. Τα σενάρια αυτά αποτελούν έργο οκτώ περίπου δεκάδων εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν με το ΚΕΓ σε κλειστές “κοινότητες πρακτικής”. Ένας επώνυμος εκπαιδευτικός εντόπισε τα αξιοποιήσιμα στοιχεία του κειμένου, σχεδίασε και υλοποίησε το σενάριο, το οποίο στη συνέχεια άλλοι συνάδελφοί του ανέλαβαν να εφαρμόσουν και να εφοδιάσουν με δικές τους παρατηρήσεις. Από την άποψη αυτή, όλα τα σενάρια αποτελούν πρότυπα δημιουργήματα, που συνδυάζουν τα διδάγματα των  Γραμματισμών με τις Νέες Τεχνολογίες. Ως προβολή των “δεσμευτικών”σχολικών κειμένων στον “ελεύθερο” χώρο της σχολικής διδασκαλίας, αποτελούν έργα εν προόδω και προσφέρονται σε πολλαπλές επεξεργασίες μέσα στον χρόνο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *