Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου.

Οι υποψήφιοι/ες, έχουν τη δυνατότητα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και την Τετάρτη 25-07-2018.

ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Πίνακα 

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες 

ΠΔΕ Θεσσαλίας

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την σχετική ιστοσελίδα 

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την σχετική ιστοσελίδα

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ.pdf
2).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΟΙΝΩΝ.pdf
3).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ.pdf
4).ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ.pdf

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Πατήστε εδώ για να συνδεθεότε στη σχετική ιστοσελόιδα

ΠΔΕ Δ. Μακεδονίας

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στη σχετική ιστοσελόδα

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Πατ’ηστε εδώ για να συνδεθείτε στη σχετική ιστοσελίδα

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Πατήστε εδώ για  να συνδεθείτε στη σχετική ιστοσελίδα

ΠΔΕ Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση  Κρήτης  (αξιολογικοί)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *