Προσλήψεις Φιλολόγων, Γεωλόγου, Νομικού και Ξεναγών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 3970 τ. Β΄/12-9-2018) Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – προσωπικού ειδικότητες Φιλολόγων, Γεωλόγου, Νομικού και Ξεναγών – για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *