Προκηρύξεις για θέσεις ερευνητών Γ΄ βαθμίδας από την Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Β΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *