Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση με ημερομηνία 8/12/2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας γνωστοποιεί της προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007),

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υπόδειγμα αίτηση και βιογραφικού σημειώματος  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *