Προδιαγραφές Εργαστηρίων του Μηχανολογικού τομέα. 1)Εργαλειομηχανών, 2)Οχημάτων

Το www.diodos.edu.gr έλαβε από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο  και δημοσιεύει τις προδιαγραφές δύο εργαστηρίων του μηχανολογικού τομέα των ΕΠΑΛ, του εργαστηρίου εργαλειομηχανών (κωδ. 101 μαζί με εφαρμοστήριο και εργαστήριο συγκολλήσεων) και του εργαστηρίου οχημάτων κωδ. 102.

Εργαστήριο εργαλειομηχανών κωδ. 101 

Εργαστήριο Οχημάτων κωδ. 104 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *