Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας). Σχεδιασμός και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2017-2018.

Εγκύκλιο με αρ. 188142/ ΓΔ4/2-1102017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με θέμα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχ. έτος 2017-2018.

Ειδικότερα για το σχεδιασμό των προγραμμάτων προβλέπεται:

  • Με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-18 οι Υπεύθυνοι/ες Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ), Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι/ες ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ, ενημερώνουν τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη μεθοδολογία εφαρμογής τους. Η ενημέρωση γίνεται με επίσκεψη στα σχολεία ή/και με τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες εκπαιδευτικών. Προτείνεται, όταν αυτό είναι εφικτό, το πλαίσιο
    ενημερωτικών δράσεων να οργανώνεται από κοινού από όλους τους/τις Υπευθύνους/ες.
  • Στη συνέχεια, κάθε Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας συγκαλεί ειδική συνεδρίαση με θέμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα.
  • Για τα σχολεία της Δ/θμιας εκπαίδευσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων, για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα.

Μετά τη συγκρότηση της μαθητικής ομάδας:

  • ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος.
  • Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τις θεματικές ενότητες, τους στόχους, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν.
  • Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τα στοιχεία αυτά «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών
    Δραστηριοτήτων»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *