Προγράμματα Μαθητείας 2019-20: Η εγκύκλιος για τους αποφοίτους του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η 1η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020 για τους απόφοιτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου . Μέσω της εγκυκλίου καθορίζεται η διαδικασία για τη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στα προγράμματαμαθητείας.

Συγκεκριμένα:

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/09-07-2018) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και γνωμάτευση των Κ.Ε.Σ.Υ. και την υπ’ αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4191/τ.Β΄/24-09-2018) με τίτλο: «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τμημάτων μαθητείας για το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής έχουν δημοσιευτεί στην υπ’ αριθμ. Φ7/79564/Δ4/20-05-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1936/τ.Β΄/29- 05-2019) με θέμα: «Οργάνωση τμημάτων μαθητείας σε ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων».

3. Οι σύλλογοι διδασκόντων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) καλούνται να συνεδριάσουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους με σκοπό να εισηγηθούν αιτιολογημένα και να συντάξουν σχετικό πρακτικό, το οποίο θα αποστείλουν υπηρεσιακά στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., για τους κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου που κρίνουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2019-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας που καταρτίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και την υπ’ αριθμ. Φ7/79564/Δ4/20-05-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1936/τ.Β΄/29-05-2019) με θέμα: «Οργάνωση τμημάτων μαθητείας σε ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων». Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για το πρόγραμμα της μαθητείας.

4. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν αμέσως μετά και κατά προτεραιότητα αξιολογήσεις των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων, με σκοπό να πιστοποιήσουν τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και εκδίδουν σχετικές εκθέσεις-γνωματεύσεις.

5. Ο διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και για ποιες ειδικότητες.

6. Ο διευθυντής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ έρχεται σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, για τη δέσμευση θέσεων μαθητείας από φορείς του ιδιωτικού τομέα, τους οποίους παροτρύνει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δηλώσουν τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ. Επισημαίνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, στους οδηγούς μαθητείας, υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες, το οποίο μπορεί να προωθείται στους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Το ενημερωτικό σημείωμα μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *