Προγράμματα επιμόρφωσης επιπέδου Β1 – 2η περίοδος επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα υλοποίησης πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης Κ.Σ.Ε. που θα υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης επιπέδου Β1  Τ.Π.Ε. κατά την 2η περίοδο επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *