ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Πρόσκληση προς τα κλαδικά σωματεία των ειδικοτήτων ΕΕΠ για συζήτηση σχετικά με τις από κοινού διεκδικήσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης

Αθήνα, 28/01/2021 

Αρ. Πρωτ.: 05

Προς τα κλαδικά σωματεία των ΕΕΠ:

 – Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.) 

– Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)

 – Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) 

– Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

 – Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών υγείας (ΠΣΕΥ)

 – Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) 

– Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ)

 – Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ – Ν.Π.Δ.Δ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλούμε την Τετάρτη 17/2/2021 και ώρα 18:00 έως 20:00 τους εκπροσώπους  κλαδικών σωματείων και επιστημονικών φορέων σε διαδικτυακή συζήτηση προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ειδική – Γενική Εκπαίδευση και τα ΚΕΣΥ.

Θεωρούμε σημαντική τη συμμετοχή των φορέων σας για τις από κοινού διεκδικήσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης.

Σας παρακαλούμε να μας προωθήσετε  έως 12/2/2021 τα ονόματα των συμμετεχόντων από το φορέα σας και τα e-mail αυτών προκειμένου να σταλεί ο σύνδεσμος της διαδικτυακής συνάντησης zoom.  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *