ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Προτάσεις για το Πρόγραμμα Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία της Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Αθήνα, 01/03/2021 

Αρ.πρωτ. 15

Προς:

-Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως

-Υφυπουργό Παιδείας κα. Μακρή 

– Γενική Γραμματέα Παιδείας κα. Γκίκα

Θέμα: «Πρόγραμμα Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία της Γενικής και Ειδικής Αγωγής»

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως εκπρόσωπος  των μελών  του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε  πως στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται επί σειρά ετών ανάλογα προγράμματα μέσα από τη σύμπραξη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας, ομάδες μαθητών, ομάδες γονέων και ημερίδες – εκδηλώσεις.   Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το επιστημονικό της όργανο ΙΜΕΓΕΕ έχουμε  στη διάθεση μας καλές πρακτικές, οι οποίες ήδη έχουν εκπονηθεί και μπορούμε να τις παρουσιάσουμε. 

Στη γενική Εκπαίδευση αντίστοιχα εκπονούνται  υποστηρικτικά προγράμματα από τις  ΕΔΕΑΥ (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι), τους ψυχολόγους των Ολοήμερων και των ΕΠΑ.Λ, τους κοινωνικούς λειτουργούς  των ΕΚΟ, του νέου προγράμματος παρεμβάσεων σε κρίσεις – γνωστό ως διαχείριση συνεπειών από τον covid-19 και του προγράμματος εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές και  ΕΒΠ. 

 Θεωρούμε δόκιμο το συγκεκριμένο πρόγραμμα Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία να το αναλάβουν – συντονίσουν οι ειδικότητες ΕΕΠ οι οποίες εργάζονται στην εκπαίδευση και τα ΚΕΣΥ, ατομικά ή ομαδικά όπου συνυπάρχουν, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας, καθώς ο κάθε κλάδος, σύμφωνα με το επιστημονικό του πεδίο, κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις παρουσίασης και διαχείρισης του ζητήματος με σεβασμό και μεθοδικότητα στην οικεία διαπαιδαγώγηση. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συνηγόρου του Πολίτη, στις 31 Οκτωβρίου 2017,  «Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού»  καθώς και των προτάσεων των εφήβων συμβούλων, Παρίσι, Ιούνιος 2017,  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται οι μαθητές σε θέματα σχέσεων, δικαιωμάτων, στερεοτύπων φύλου, προώθησης στη συμπερίληψη, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης κ.α. σε όλα τα σχολεία. Για αυτό  πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, διαθέσιμο για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Οι σύμβουλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν συναφή εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν κατάλληλα και με σοβαρότητα τις ανησυχίες των μαθητών, να τους βοηθούν να τις ξεπερνάνε και να τους συμβουλεύουν καθώς και να συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς στην επιμόρφωση και υποστήριξη στα αντίστοιχα πεδία. 

Ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η παρουσία των κλάδων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως απορρέει από την άσκηση των  καθηκόντων τους, σε όλες τις σχολικές μονάδες γενικής αγωγής για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος τόσο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και για  υποστήριξη μαθητών και γονέων.  

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ θα σταθούν αρωγοί  στην προσπάθεια επιστημονικής τεκμηρίωσης, οργάνωσης και παρακολούθησης του προγράμματος, συντονισμού με άλλες υπηρεσίες,  εφόσον μας ζητηθεί.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *