ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων για την κατάταξη υποψηφίων στους πίνακες ΕΒΠ, ΕΕΠ και ΕΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Την  Παρασκευή 06-05-2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια κα. Σιμιτζόγλου και τη διευθύντρια κα. Γαβριελάτου του ΑΣΕΠ, μελών του ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, της Προέδρου Γεωργίας Μπουλμέτη και του Οργανωτικού Γραμματέα Μιχάλη Βολκίδη και του Βασίλη Βούγια, τ. αιρετού ΚΥΣΕΕΠ και προέδρου ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας, με θέμα τη διαδικασία αιτήσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ του ΑΣΕΠ. 

Ευχαριστήσαμε θερμά τη Γενική Διευθύντρια, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνάντηση και θέσαμε ερωτήματα τα οποία είχαν προωθηθεί στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ από τους ΣΕΕΠΕΑ και στους τ. αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ.  

Η κα. Σιμιτζόγλου επεσήμανε ότι πρέπει να οι υποψήφιοι να είναι πολύ προσεκτικοί στην έκδοση και πληρωμή παράβολου και στα πρόσθετα προσόντα του κλάδου τα οποία είναι απαραίτητα για να ενταχθούν στον κλάδο. Επίσης αν κάποιο στοιχείο υπάρχει στο ΟΠΣΥΔ και δεν είναι καταγεγραμμένο στην αίτηση του ΑΣΕΠ δεν λαμβάνεται υπόψη. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται επιμελώς την προκήρυξη στην οποία συμμετέχουν.

1.     Για κάθε  προκήρυξη πρέπει να εκδίδουν ξεχωριστό παράβολο. Όσοι συμμετέχουν στην ίδια προκήρυξη με δύο κλάδους πχ στη 2ΕΑ με δύο κλάδους ΕΕΠ εκδίδουν ένα παράβολο και προσθέτουν τους δύο τίτλους σπουδών που κατέχουν. Π.χ.: Αν ο υποψήφιος θέλει να καταθέσει αίτηση ως Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα καταθέσει 3 Αιτήσεις με 3 Παράβολα. Αν καταθέσει ως ΕΕΠ και ως ΕΒΠ, θα υποβάλλει 2 Αιτήσεις, 1 ως ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Αν καταθέσει ως Ψυχολόγος και ως Λογοθεραπευτής, θα καταθέσει 1 Αίτηση.

2.     Δεν υπάρχει πρόβλημα για όσους πλήρωσαν παράβολο πριν την έναρξη των αιτήσεων. Ο αριθμός 8223 αφορά στον Φορέα ΑΣΕΠ και στο παράβολο πρέπει να  αναφέρεται η λέξη “Πληρωμένο”. Ο κωδικός είναι 20ψήφιος.

3.     Για την προϋπηρεσία και πώς δηλώνεται στο ΑΣΕΠ

-Το ΑΣΕΠ θα μετρήσει μόνον μήνες και όχι ημέρες.

-Ο κάθε μήνας θα υπολογίζεται 30 ημέρες.

– Αν ο υποψήφιος δηλώσει λιγότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του υποψηφίου και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει το ΟΠΣΥΔ.

-Αν ο υποψήφιος δηλώσει περισσότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του ΟΠΣΥΔ και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει ο υποψήφιος, την οποία και θα αφαιρέσει.

-Ουδείς υποψήφιος θα απορριφθεί για την μη ορθή καταγραφή της προϋπηρεσίας εκ μέρους του.

Όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση υπάρχουν ξεχωριστά πεδία: α) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, β) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα, γ) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία 3μηνης διάρκειας, δ) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία 3μηνης διάρκειας σε δυσπρόσιτα. Εκεί θα συμπληρώνονται οι μήνες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε είδος προϋπηρεσίας και ο πολλαπλασιασμός θα γίνεται από το σύστημα του ΑΣΕΠ.

Παράδειγμα αν κάποιος έχει συνολική προϋπηρεσία 40 μηνών εκ των οποίων   10 μήνες σε δυσπρόσιτα τότε θα συμπληρώσει στο πρώτο πεδίο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 30 μήνες και κάτω στην προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα θα συμπληρώσει 10 μήνες.

4.     Για τη συνάφεια στη σχολική ψυχολογία οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  παρουσιάζονται όλοι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 2ΕΑ.

5.     Για την παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με τη σελ.: 1498 της 2ΕΑ ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε΄ ορίζεται στο τέλος ότι για την απόδειξη της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας γίνονται επίσης δεκτοί μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει κριθεί με απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου δημοσιευθείσα σε ΦΕΚ ότι αυτοί εμπίπτουν στις επιστήμες της αγωγής και για τους οποίους χορηγείται παιδαγωγική επάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν είναι κάποιο στη λίστα, ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του ΑΣΕΠ ότι κατέχει παιδαγωγική επάρκεια και θα προσθέσει στο ΟΠΣΥΔ μαζί με τον τίτλο, ότι άλλο απαιτείται και τη σελίδα του ΦΕΚ με τη δημοσιεύσει της απόφασης της Συγκλήτου. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η παιδαγωγική στο ΑΣΕΠ, ακόμα κι αν έχει δηλωθεί στο ΟΠΣΥΔ, δε θα ληφθεί ως προσόν.

6.     Στην ερώτησή μας τι θα κάνει από την πλευρά του το ΑΣΕΠ αν το Υπουργείο Παιδείας αποφασίσει ότι οι εισαχθέντες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια, η Γενική Διευθύντρια είπε πως το ΑΣΕΠ θα δεχθεί την απόφαση του ΥΠΑΙΘ όμως δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη του ζητήματος σε περίπτωση ενστάσεων από υποψήφιους.

7.     Στην ερώτησή μας για τους υποψήφιους που τελειώνουν την ΑΣΠΑΙΤΕ με διαφορά λίγων ημερών μετά τη λήξη των αιτήσεων, τι θα δεχθεί το ΑΣΕΠ, η απάντηση ήταν ότι δε θα δεχθούν κανένα τίτλο που έχει αποκτηθεί μετά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων του ΑΣΕΠ.

8.     Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας δίνει και μόρια ως σεμινάριο, αν καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τα σεμινάρια, όπως η διάρκεια.

9.     Η ξένη γλώσσα μπορεί να δηλωθεί με βεβαίωση  με κωδικό, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση για πιστοποίηση ξένης γλώσσας παλιότερων ετών καθώς θα έπρεπε να έχει ήδη στα χέρια του το δίπλωμά του.

10. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην 1ΕΑ στον κλάδο ΕΒΠ πρέπει να δηλώσουν το σωστό κωδικό, βάση του τίτλου σπουδών που κατέχουν δηλαδή ή 201 ή 202, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Προσοχή αν δηλωθεί λάθος κωδικός στην αίτηση του ΑΕΠ και δεν υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο στο ΟΠΣΥΔ δε θα μπορεί να υπολογιστεί το πτυχίο αυτό. Αν κατέχουν δεύτερο πτυχίο συμπληρώνουν ΝΑΙ στο πεδίο ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ.

11. Υποψήφιοι που  περιμένουν αναγνώριση για τίτλους σπουδών στην αλλοδαπή μπορούν να καταθέσουν α. Τον προς αναγνώριση τίτλων σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και β. φωτοαντίγραφο πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης  αίτησης τη βεβαίωση και τον αριθμό αίτησης  που έχουν υποβάλλει στο ΔΟΑΤΑΠ ή στο ΑΤΕΕΝ για αναγνώριση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν στην αίτηση του ΑΣΕΠ ότι κατέχουν το προσόν και ακόμα κι αν απορριφθούν αρχικά θα το κερδίσουν στη συνέχεια στην ένσταση (σελ. 1478 της 2ΕΑ). Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

12. Αν δεν έχει δηλωθεί κάτι στην αίτηση ΑΣΕΠ δεν υπολογίζεται μετά. Άρα για να έχει κάποιος/α το δικαίωμα ένστασης θα πρέπει να υπάρχει στην αίτηση αυτό για το οποίο ενίσταται. Αν αποδείξει πως το δικαιούται το παίρνει με την ένσταση, σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται η ένσταση.

13. Έως τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων ΑΣΕΠ, δηλαδή έως 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, μπορεί κάποιος/α να δηλώνει πτυχία, σεμινάρια, ξένες γλώσσες, προσόντα .

14.  Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης αίτησης υποψηφίου λόγω λάθους στην καταχώριση  προσόντων, εκτός από εκείνα που είναι βασικά προσόντα ένταξης στον κλάδο. Απλώς στην περίπτωση αυτή, π.χ αν ένα Σεμινάριο ή δεύτερο πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της Προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.

15. Στα πρόσθετα προσόντα στην 2ΕΑ, τα οποία αποτελούν απαραίτητα για την ένταξη σε κλάδο για τους ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29,  ΠΕ30 είναι εκτός της άδειας επαγγέλματος και η ταυτότητα μέλους ή βεβαίωση εγγραφής συλλόγου η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει υποβληθεί εκ νέου στο ΟΠΣΥΔ.

16.  Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.

17. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο ΑΣΕΠ αποτελεί προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η διαδικασία επικαιροποίησης στο ΟΠΣΥΔ.

18. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακυρώσει την αίτηση του στο ΑΣΕΠ γιατί μπορεί να έχει κάποιο λάθος, μπορεί να προβεί σε ακύρωση και εκ νέου υποβολή αίτησης, εντός των ημερομηνιών των αιτήσεων, χρησιμοποιώντας το ίδιο παράβολο.

Η κα. Σιμιτζόγλου επεσήμανε μερικά από τα συνηθέστερα λάθη των υποψηφίων:

Ø Πολλοί επιλέγουν και πληρώνουν παράβολο του υπουργείο Παιδείας και όχι του ΑΣΕΠ το οποίο είναι λάθος. Το σωστό είναι το παράβολο 8223 του ΑΣΕΠ όπως παρουσιάζεται και στις οδηγίες παράβολου του ΑΣΕΠ

Ø Οι ψυχολόγοι ΠΕ23, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν ότι κατέχουν μεταπτυχιακό με συνάφεια στη σχολική ψυχολογία, συχνά βάζουν στο πάνω μέρος της αίτησης ότι κατέχουν μεταπτυχιακό με συνάφεια και δεν το βάζουν και ως αριθμό στο πεδίο που ζητάει αριθμό μεταπτυχιακών. Το σωστό είναι ότι πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο πεδία διαφορετικά δεν μπορεί να προστεθούν και οι δύο προϋποθέσεις.

Ø Πολλοί υποψήφιοι ΕΕΠ ενώ δεν χρειάζεται να έχουν εξειδίκευση στην Ειδική Εκπαίδευση εκτός από εκείνους που θα πάρουν μέρος και στην 3ΕΑ, συμπληρώνουν το πεδίο μεταπτυχιακό με συνάφεια στην ειδική εκπαίδευση γιατί μπορεί να το κατέχουν,  ενώ δεν είναι σωστό γιατί δε ζητείται για τη συγκεκριμένη προκήρυξη.   

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *