ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Καμία συμμετοχή των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια

 Αρ. Πρωτ.: 22

Προς:

–         Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ

 Θέμα: “Καμία συμμετοχή των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια”

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μέσω των αποφάσεων της, αντιτάχθηκε εξαρχής σε κάθε ενέργεια και απόφαση του Υπουργείου να υπονομεύσει τη δημοκρατική εκπροσώπηση των Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατήγγειλε τις διαδικασίες κατάργησης δημοκρατικών θεσμών και διεκδίκησε  την παράταση των θητειών των Αιρετών της διετίας 2018-20, όπως και την αναβολή των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λόγω πανδημίας, έως ότου υπάρξουν οι υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν τη διενέργεια των εκλογών ασφαλή.

Μετά την αδιάλλακτη στάση του Υπουργείου και την κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το ΕΕΠ- ΕΒΠ, σύμφωνα με τα οποία η αποχή ξεπερνά το 96%, κάλεσε τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τους Αιρετούς (εκλεγμένους και υποψηφίους) να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση των συνδικαλιστικών οργάνων.

Η πλειοψηφική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ που ελήφθη στις 16/01/2021, αφορούσε στην αποδοχή των παραιτήσεων όλων των εκλεγμένων Αιρετών και των υποψηφίων καθώς και στη μη νομιμοποίηση της λειτουργίας «ψευτο-υπηρεσιακών Συμβουλίων» από συναδέλφους  που μπορεί να οριστούν ως δοτοί εκπρόσωποι αυτών.

Στις 11/03/2021 κατατέθηκε από το δικηγόρο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ δικόγραφο  στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα  την  ακύρωση της απόφασης, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων ΚΥΣΕΕΠ – ΠΥΣΕΕΠ  με ηλεκτρονική ψηφοφορία καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του παραπάνω ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου και δη των αποφάσεων διορισμού των αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) και στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) και των αποφάσεων συγκρότησης των ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 19/4/2021 κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ, υποβλήθηκαν και εγγράφως οι παραιτήσεις των τακτικών (Βασίλη Βούγια, Γεωργίας Μπουλμέτη) και αναπληρωματικών (Ιωάννη Κυργιόπουλου, Ειρήνης Κελεπερτζή) Αιρετών του συμβουλίου.  

Καλούμε τους Περιφερειακούς Συλλόγους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ να συνταχθούν με τις αποφάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καθώς και  τους συναδέλφους μας που τοποθετούνται είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ να υποβάλλουν άμεσα τις παραιτήσεις τους στους αρμοδίους από τις δοτές αυτές θέσεις, μη νομιμοποιώντας τη λειτουργία των ψευτο-υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, σε ό,τι αφορά, δε, στο δικαίωμα παραίτησης των αιρετών ή μη μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων,  η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που εστάλη στην ΟΛΜΕ, και η συμπληρωματική γνωμοδότηση νομικού  της ΟΛΜΕ διευκρινίζουν ότι μετά την υποβολή της παραίτησης αποδεσμεύονται από την υποχρέωση συμμετοχής τους στα συμβούλια: “Εφόσον οι εκπαιδευτικοί, αντικαταστάτες των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια υποβάλουν εγγράφως την παραίτησή τους, τούτη για να επιφέρει έννομα αποτελέσματα δεν χρήζει αποδοχής από την διοίκηση, ελλείψει ρητής διατάξεως νόμου που να προβλέπει τούτο και ειδικώς ελλείψει ρητής διατάξεως νόμου που να καθορίζει το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή της, την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνει αποδεκτή και να θέτει συναφώς τις εγγυήσεις που πρέπει να απολαύει μία τέτοια ειδική διοικητική διαδικασία.

Επισημαίνουμε ότι τα μέλη που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονταν στην πρώτη σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων και παραιτήθηκαν πρέπει να καταθέσουν την παραίτησή τους εκ νέου με βάση τη νέα απόφαση συγκρότησης. Τους συναδέλφους που διορίστηκαν ως μέλη των φερόμενων ως υπηρεσιακών συμβουλίων, να υποβάλουν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, τις παραιτήσεις τους.

Στις επικείμενες γενικές συνελεύσεις οι Περιφερειακοί Σύλλογοι οφείλουν να θέσουν σε ψηφοφορία τη διαγραφή των μελών ΕΕΠ ΕΒΠ από τα μητρώα τους, όσων αποδέχθηκαν θέση αιρετού ή δοτού εκπροσώπου για τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Καλούμε όλους και όλες να συνεχίσουμε ενωτικά τον αγώνα, συσπειρωμένοι/ες στα σωματεία μας, ώστε όλοι/ες μαζί να επιτύχουμε την πραγματοποίηση των εκλογών, με πλήρη ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και την υπεράσπιση των συλλογικών δικαιωμάτων μας.   

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *