ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Επιστολή για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και τα υποχρεωτικά εργαστηριακά τεστ για την προστασία από τον κορωνοϊό

Αθήνα, 27/08/2021
Αρ.πρωτ.: 34

Προς:

Υπουργό Παιδείας, κα. Ν. Κεραμέως

Υφυπουργό Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή
-Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Ι. Ζυμβρακάκη

Θέμα: “Επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και τα υποχρεωτικά εργαστηριακά τεστ για την προστασία από τον κορωνοϊό”

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π.,  που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει πρωτοστατήσει για την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας, την προστασία της υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και τις ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών από το covid – 19.

Αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 θα θέλαμε να μας απαντήσετε ως προς τα κάτωθι:

1. Για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει έγκαιρα να ανακοινωθούν τα νέα  αναλυτικά πρωτόκολλα προστασίας της υγείας έναντι του covid -19 καθώς και το τι θα ισχύσει με την εργασία όσων  ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. 

Στο σχεδιασμό του υπουργείου προβλέπεται να δημοσιευθεί άμεσα εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την αυτοπρόσωπη εργασία  εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους για τους υπαλλήλους του δημοσίου;

Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα, μετά τη διενέργεια των προσλήψεων,  τα στελέχη της εκπαίδευσης να γνωρίζουν τις ελλείψεις – κενά που μπορεί να δημιουργηθούν από συναδέλφους οι οποίοι εντάσσονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ  κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

2.     Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ θα χρεώνονται τα εργαστηριακά τεστ;

Ισχύει ότι  σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010, άρθρο 19 περί δικαιώματος  ιατρικού ελέγχου για την  εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική καθώς και ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο;

Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίσει δωρεάν στους εργαζόμενους τα εργαστηριακά τεστ για  και να μεριμνήσει εντατικά προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα για την  αναγκαιότητα των εμβολιασμών.

Θεωρούμε χρέος μας, ως ομοσπονδία να επισημάνουμε, με κάθε τρόπο, ότι οι εμβολιασμοί για το covid-19 αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για τη θωράκιση της υγείας της εκπαιδευτικής κοινότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *