ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ενημέρωση για την εφαρμογή της φετινής εγκυκλίου πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για το διδακτικό έτος 2018-2019

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με  της θέλει να επιστήσει την προσοχή στις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας για την ορθή τήρηση και εφαρμογή της φετινής εγκυκλίου πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για το διδακτικό έτος 2018-2019 ( Αριθμός Φ.Ε.Κ. 56267/Ε4 – 11/04/2018).

            Οι αποφάσεις ορισμένων Π.Δ.Ε. π.χ. να υποχρεώνουν τους συναδέρφους υποψήφιους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. να αποστέλλουν είτε ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) είτε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και όχι αυτοπροσώπως ή δίνοντας αρκετές Π.Δ.Ε. διφορούμενες και αντιφατικές προφορικές οδηγίες δημιουργεί ανησυχίες σε αρκετά από τα μέλη μας για πιθανά λάθη ή παρερμηνείες που πιθανόν να στοιχίσουν τον αποκλεισμό τους από τους αξιολογικούς πίνακες.

Καλούμε λοιπόν τις 13 Π.Δ.Ε. όλης της χώρας να εφαρμόσουν την κεντρική οδηγία του Υ.Π.Π.Ε.Θ. (σελίδα 4 της Υ.Α., κεφάλαιο Α. Γενικές Οδηγίες) και να καθορίσουν όπως αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα «στοπλαίσιο της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας των αιτήσεων το βέλτιστο τρόπο γιατην αποστολή των δικαιολογητικών» και να παρέχουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις, προκειμένου να μην αδικηθεί κανένας συνάδερφός μας.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σε συνεργασία με τους τοπικούς Περιφερειακούς Συλλόγους και τους Αιρετούς   θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επέμβει δυναμικά σε οποιαδήποτε παρερμηνεία ή καταστρατήγηση των όσων ορίζει η Υ.Α.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *