ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Αίτημα να συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα στη τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο οι Εκπαιδευτικοί, το ΕΕΠ και ΕΒΠ των γενικών σχολείων και ΚΕΣΥ που υποστηρίζουν μαθητές/τριες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ χαιρετίζει και στηρίζει την απόφαση να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, οι Εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και οι Μαθητές/τριες ηλικίας 16 ετών και άνω, οι οποίοι φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Η απαίτηση όλων μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά και να συνεχίζεται η δια ζώσης εκπαίδευση και υποστήριξη με ασφαλείς συνθήκες και  προστασία της υγείας  μαθητών, οικογενειών και  εργαζομένων. Οι επισφαλείς συνθήκες στα Ειδικά σχολεία ως προς την τήρηση των μέτρων εναντίον του covid-19 σε περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου έχει αναλυθεί διεξοδικά από την ομοσπονδία σε προηγούμενες επιστολές που έχουμε καταθέσει. 

Μετά λύπης μας, ωστόσο διαπιστώνουμε ότι έχουν εξαιρεθεί – αποκλειστεί  από τη συγκεκριμένη προτεραιοποίηση της εμβολιαστικής περιόδου οι:

1. Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι Σχολικοί Νοσηλευτές και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται για χιλιάδες μαθητές στο Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των γενικών σχολείων.

2. Το προσωπικό των ΚΕΣΥ (εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές), οι οποίοι εργάζονται αδιάλειπτα, αξιολογούν και υποστηρίζουν μαθητές των γενικών και ειδικών σχολείων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα ΚΕΣΥ μάλιστα είναι πολύ επικίνδυνα επιδημιολογικά καθως δέχονται καθημερινά διαφορετικούς γονείς και μαθητές  από πολλες περιοχές με πολύωρη συναναστροφή.

Για λόγους ισότητας, εξάλειψης κάθε είδους διαχωρισμών στα πλαίσια της συμπερίληψης των ΑμεΑ και προστασίας του μέγιστου αγαθού της υγείας θεωρούμε ότι όταν παίρνονται αποφάσεις για την προτεραιοποίηση κατά την εμβολιαστική περίοδο ομάδας επαγγελματιών, αυτές θα πρέπει να αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες (γενικής και ειδικής) και τα ΚΕΣΥ. Ήδη οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχους κλάδους στο υπουργείο εργασίας που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των εμβολιασμών.

Ζητάμε όπως ενταχθούν οι εργαζόμενοι στα ΚΕΣΥ και στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη μαθητών στα γενικά σχολεία μαζί με το προσωπικό των Ειδικών σχολείων κατά την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο κατά προτεραιότητα. 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί  το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις,  των οικογενειών τους και των εργαζομένων στα σχολεία (ειδικής και γενικής)  και στα ΚΕΣΥ. 

Με εκτίμηση,

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *