ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Αίτημα για είσοδο των μελών της στα Στρατιωτικά Πρατήρια

ΑΘΗΝΑ, 19/06/2018

Αρ. Πρωτ.: 95

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε και επισήμως να αιτηθούμε το δικαίωμα εισόδου των μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής) στα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά ως δευτεροβάθμιο όργανο σε ολόκληρη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), που προσφέρει υπηρεσίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή  αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία τόσο της Γενικής αγωγής, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), στα Κ.Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης) και ανέρχεται αριθμητικά περί τα 4.500 μέλη (μόνιμοι και αναπληρωτές). Οι κλάδοι που αποτελούν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι: ΠΕ23- Ψυχολόγων, ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών,ΠΕ21-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29- Εργοθεραπευτών, ΠΕ28- Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24- Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ22- Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31- Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών, Ειδικών στην Κινητικότητα το Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π) εργάζεται στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή στα Γενικά Σχολεία ως Συνοδός – Βοηθός των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν στις αντίστοιχες σχολικές δομές. Χαιρετίζουμε και επικροτούμε την κίνησή σας να δώσετε το δικαίωμα εισόδου στα στρατιωτικά πρατήρια στα μέλη των άλλων δύο (2) εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (Δ.Ο.Ε. & Ο.ΛΜ.Ε.) και αιτούμεθα ως η τρίτη εκπαιδευτική Ομοσπονδία της χώρας να πράξετε κάτι αντίστοιχο και για τα δικά μας μέλη. Είμαστε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και συνεργασία και ευελπιστούμε στη θετική επίλυση του αιτήματός μας.            Με εκτίμηση, Πηγή: www.especial.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *