ΠΟΣΔΕΠ: Η Νομοθεσία για το άσυλο

Με ανακοίνωση της η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού παραθέτει την Νομοθεσία για το Πανεπιστημιακό άσυλο από το 1982 μέχρι σήμερα.

Το γεγονός ότι στο παραπάνω διάστημα έχουν υπάρξει πέντε (5) νομοθετικές παρεμβάσεις είναι χαρακτηριστικό της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να αναζητήσει και να προτείνει λύσεις κοινής αποδοχής σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Α) Ν.1268/92, άρθρο 2 Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Πανεπιστημιακό Άσυλο

Β) Ν.3549/07, άρθρο 3 Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο (Γιαννάκου)

Γ) Ν.4009/11, άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία (Διαμαντοπούλου)

Δ) Ν. 4485/17, άρθρο 3 Ακαδημαϊκές ελευθερίες (Γαβρόγλου)

Ε) Ν. ΧΧΧΧ/19, άρθρο Χ Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της ΠΟΣΔΕΠ

Σημ. Ο νόμος Διαμαντοπούλου (ν. 4009 είναι του 2011)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *