ΠΟΣΔΕΠ: Ελλείψεις σε θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Πανεπιστήμια

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού γνωστοποιεί τις θέσεις της σχετικά με τις ελλείψεις σε θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Πανεπιστήμια.

Η ΠΟΣΔΕΠ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει επισημάνει αρκετές φορές στο παρελθόν τις μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια. Είναι γνωστό ότι την τελευταία 8ετία της οικονομικής κρίσης τα Πανεπιστήμια απώλεσαν το 30% περίπου των καθηγητών τους (περίπου 3.000 καθηγητές αφυπηρέτησαν και δεν αναπληρώθηκαν ενώ άλλοι 500 περίπου αφυπηρετούν σε λίγους μήνες, τον Αύγουστο του 2018) χωρίς να έχουν τη δυνατότητα της ανανέωσης του προσωπικού τους. Αξίζει να επισημανθεί ξανά, ότι λόγω της φύσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το κάθε μέλος ΔΕΠ έχει συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και δε μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα διδασκαλίας των μαθημάτων ενός τμήματος, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί αρκετά κενά σε ολόκληρα γνωστικά αντικείμενα. Αυτή η κατάσταση είναι μια πραγματικότητα που συνεχίζει να ισχύει και σήμερα.
Αν και η Πολιτεία έκανε μια προσπάθεια τα τελευταία δυο χρόνια να αναπληρώσει μικρό μέρος των απωλειών αυτών δίδοντας στα Πανεπιστήμια 414 θέσεις καθηγητών το 2016 και 500 θέσεις το 2018,
δυστυχώς η προσπάθεια αυτή σταμάτησε επιλέγοντας την αναπλήρωση των διδακτικών και μόνο αναγκών μέσω εμβαλωματικών λύσεων με διδακτικό προσωπικό ετερογενούς σύνθεσης και πολλών ταχυτήτων (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, κ.α).

Ο Υπουργός έχει εξαγγείλει ότι από το 2019 και μετά θα προκηρύσσονται οι θέσεις όλων όσων αφυπηρετούν, μέτρο θετικό εφ’ όσον υλοποιηθεί, το οποίο θα σταματήσει την περαιτέρω μείωση των καθηγητών από το 2020 και μετά, αλλά δε μπορεί να αναπληρώσει τον τεράστιο αριθμό που χάθηκε. Ασφαλώς βέβαια η έλλειψη καθηγητών θα είναι μεγάλη ακόμη κι όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των θέσεων που δόθηκαν, καθώς αυτές παραμένουν πολύ λίγες σε σχέση με αυτές που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.
Από την άλλη πλευρά πράγματι τα Πανεπιστήμια, οι διοικήσεις τους και οι διοικήσεις των τμημάτων τους, δεν ολοκλήρωσαν με την ταχύτητα που θα μπορούσαν μέσα στα πλαίσια του νόμου τις διαδικασίες προκήρυξης και εκλογής των νέων συναδέλφων με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο που επισημαίνεται από τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τα οποία το 1/3 των θέσεων που δόθηκαν το 2016 δεν έχουν ακόμη πληρωθεί. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων είναι σύνθετη, χρονοβόρα και γραφειοκρατική, η οποία συχνά διαρκεί άνω του ενός έτους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.