Πολυτεχνείο Κρήτης: Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών

Μετά το πέρας της περιόδου ηλεκτρονικών εγγραφών, οι εγγραφέντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής τους γιαταυτοποίηση και ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δικαιολογητικά

  • Υπογεγραμμένη η Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΠΕΘ
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου

Η χρονική περίοδος προσκόμισης των δικαιολογητικών στις Γραμματείες είναι από Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού που θα ορίσει η κάθε Γραμματεία και για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της κάθε Σχολής.

Η ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα γίνει με SMS και μήνυμα στο τηλέφωνο και στο email αντίστοιχα που έχετε δηλώσει, με ταυτόχρονη αποστολή των κωδικών που απαιτούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης, κλπ). Αφού λάβετε αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να αποστείλετε email (αποκλειστικά από το νέο ιδρυματικό σας email xxxx@isc.tuc.gr) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) kef<στο>isc.tuc.gr για να λάβετε Βεβαίωση Εγγραφής. Οι άρρενες φοιτητές μπορούν με τον ίδιο τρόπο να αιτηθούν βεβαίωση σπουδών για στρατολογική χρήση και να την παραλάβουν από το ΚΕΦ.

Έναρξη μαθημάτωνΤα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στο Πολυτεχνείο Κρήτης ξεκινούν τη Δευτέρα 24/9/2018 (δείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.