Πληρωμένη Απάντηση

Ο δάσκαλος ζητά από τον Σπύρο (μαθητής) να κάνει καλύτερα γράμματα . . .

και η πληρωμένη (μη αναμενόμενη) απάντηση του Σπύρου !!!!!!!

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *