Πληροφορική Προσανατολισμού Γ’ τάξης ΓΕΛ: Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ εγκύκλιος με την διδακτέα ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 και τη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων/ενοτήτων κατά παρέκκλιση του με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01- 09-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *