Πληροφορική Γυμνασίου: Διδακτέα ύλη, Διδακτικό υλικό, Οδηγίες διδασκαλίας

Εγκυκλίους που περιέχουν την Διδακτέα ύλη, Διδακτικό υλικό, Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Πληροφορική των τριών τάξεων του Ημερήσιου καθώς και του Εσπερινού Γυμνασίου εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *