Πανελλαδικές Εξετάσεις- Εισαγωγή σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις – Πιστοποίηση αναπηρίας των υποψηφίων από τα ΚΕ.Π.Α..

Εκδόθηκε η με αρ.  Φ.251/179245/Α5/23-10-2017 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ  με  σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν:
α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄της εγκυκλίου.Το πιστοποιητικό αναπηρίας για αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι στη διάθεση των υποψηφίων τον Φεβρουάριο 2018 προκειμένου να κατατεθεί στο σχολείο μαζί  με την αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και
β)στην κατηγορία των υποψηφίων ,  πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις όπως περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄της εγκυκλίου. Το πιστοποιητικό αναπηρίας για αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι στη διάθεση των υποψηφίων  προκειμένου να κατατεθεί στις ειδικές
Επταμελείς Επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.
Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τις σοβαρές παθήσεις και τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει άμεσα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *