ΠΕΤΕΕΜ: Υπόμνημα για τους νέους κλάδους και ειδικότητες και τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων εκπαιδευτικών ΤΕ

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα:  «Νέοι κλάδοι και ειδικότητες – Αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων εκπαιδευτικών ΤΕ» απέστειλε το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων ΠΕΤΕΕΜ κλάδου ΤΕ.

Πάγια θέση μας, αναφέρεται στο υπόμνημα,  ήταν ότι οι ειδικότητες του ίδιου τομέα (φύση του αντικειμένου, σπουδές, επαγγελματικό προφίλ, εμπειρίες, δεξιότητες κ.λ.π) πρέπει να αποτελούν τους ομαδοποιημένους τομείς ειδικοτήτων (Γ2/3325/89) εντός της κατηγορίας ΤΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: η ορθολογική διαχείριση του εργαστηριακού εκπαιδευτικού προσωπικού, η αξιοποίηση τυχόν ειδικεύσεων-επιμορφώσεων των συναδέλφων στον τομέα, η μη ύπαρξη τεχνητών υπεραριθμιών και μετακινήσεων, καθώς και η εξασφάλιση της αρτιότερης διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων. Ταυτόχρονα η αντιστοιχία της ειδικότητας και η αρχαιότητα ΠΔ 50/96 θα διασφαλίζουν εν μέρη και τις υπηρεσιακές μεταβολές (αναθέσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.), που σήμερα έχουν σχεδόν ανασταλεί για τον κλάδο ΤΕ και με στοιχεία του ΚΥΣΔΕ. Ταυτόχρονα παρατηρούμε στο νέο Ν. 4521/2018 (στους πίνακες με τους κλάδους) ότι υπάρχουν ειδικότητες, όπως οι ψυκτικοί που ενώ ανήκουν στον Μηχανολογικό Τομέα εξ αντικειμένου και έπρεπε να είχαν καταταχθεί στο κλάδο ΤΕ02.02, αποτελούν χωριστή κατηγορία ως ΤΕ01.04! Επίσης και η ειδικότητα ΤΕ01.25 (Αργυροχρυσοχοΐας) ενώ ανήκει στον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών ΤΕ02.05 παραμένει ως ΤΕ01.25!, αυτό γίνεται και με τις ειδικότητες του τομέα υγείας. Γιατί δεν ομαδοποιούνται και αυτές οι ειδικότητες στο σύνολο του τομέα τους-κλάδου ΤΕ; Μήπως πρέπει το θέμα αυτό σε σύντομο χρόνο να το δείτε ποιο ολοκληρωμένα με όλες τις ιδιαιτερότητές του, διότι θα εμφανιστούν ξανά, από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας τα ίδια προβλήματα, όπως κατηγοριοποιήσεις εντός του ίδιου κλάδου αδυναμία κάλυψης ωραρίου αυτών των ιδιοκτήτων εκτός του τομέα άρα υπεράριθμοι, προβλήματα οργάνωσης των τομέων στα ΕΚ, υπεύθυνοι εργαστηρίων, δυσκολίες στις διαθέσεις. Τα προβλήματα αυτά θα μετριαστούν όταν ομαδοποιηθούν όλες οι ειδικότητες του κάθε τομέα του κλάδου ΤΕ.

Στα εργαστηριακά και σχεδιαστικά μαθήματα, εάν δεν θεσπιστεί ένα πάγιο σύστημα που να προβλέπει την κατοχύρωση της διεξαγωγής και διδασκαλίας των μαθημάτων δεξιοτήτων στους καθηγητές εργαστηρίων, κλάδου ΤΕ του άρθρου 14 Ν. 1566/85, καμία ομαδοποίηση στο χώρο της ΤΕΕ από μόνη της δεν θα δώσει κανένα επιθυμητό αποτέλεσμα, αντίθετα θα συνεχίσει να προβάλει τα συντεχνιακά και διαλυτικά φαινόμενα στα εργαστήρια των Ε.Κ. και στα ΕΠΑΛ, χωρίς την κύρια ευθύνη να έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.

Με την έκδοση των νέων αναθέσεων, που επίκεινται με τα νέα δεδομένα, των ομαδοποιήσεων κλάδων και ειδικοτήτων για τα ΕΠΑΛ, δεν θα πρέπει να ανατραπεί το status guo των εργαστηριακών εκπαιδευτικών ΤΕ, σημειώνεται στο υπόμνημα. Οι αναθέσεις των μαθημάτων δεν πρέπει να αναπαράγουν μια κατανεμητική ιεραρχική «ισοπέδωση», των εκπαιδευτικών εργαστηριακών μαθημάτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ειδικοτήτων στη βάση ενός παιδαγωγικού διοικητισμού του «ποιος διδάσκει τι»
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υπόμνημα της ΠΕΤΕΕΜ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *