Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Συγκρότηση των ΠΥΣΔΕ. Οι αποφάσεις με τα ονόματα

Με σχετικές αποφάσεις του Π.Δ.Ε. Αττικής κ. Γ. Κόσυβα συγκροτήθηκαν τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Β΄ Αθήνας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Πειραιά

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Αττικής

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.