ΠΑΣΑΔ: Εγκύκλιος για δήλωση προτίμησης περιοχών – Δυνατότητα επιλογής όλων των περιοχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση μας από τη Διεύθυνση Προσωπικού, η εγκύκλιος για τις δηλώσεις είναι προς υπογραφή (έχει υπογραφεί το πιθανότερο) και για ΦΕΚ.

Το χρονικό διάστημα που θα δίνεται για το πέρας της διαδικασίας θα είναι 5 ημέρες από τη δημοσίευσή της.

Ενημερώσαμε πως ενέχεται εδώ ο κίνδυνος να μην έχει βγει η αναμοριοδότηση και ζητήσαμε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Η απάντηση που δόθηκε ήταν πως θα γίνει προσπάθεια να γίνουν οι αιτήσεις με γνώση των μορίων κάθε σχολείου.

Στο αίτημά μας για αύξηση στις επιλογές προτίμησης, μας ενημέρωσε η Διευθύντρια πως πλέον δεν θα υπάρχει αριθμητικός περιορισμός επιλογών.

ΠΑΣΑΔ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *