Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά.

Εγκύκλιο με αρ. 196319/Δ2/14-11-2017 και θέμα: “Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά” εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ, μέσω της οποίας καθορίζονται:

  • οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους (διδάσκοντες τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, Διευθυντές σχολείων, Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,  Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικοτήτων, Διευθυντές Εκπαίδευσης).
  • το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ενεργειών

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι πρέπει να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης . 

Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. καλούνται να υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης συμπληρωμένο  πίνακα  με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:
α) μέχρι και 14-12-2017,
β) μέχρι και 25-01-2018,
γ) μέχρι και 23-02-2018,
δ) μέχρι και 27-03-2018 και
ε) μέχρι και 08-05-2018

Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν ΟΛΑ τα στοιχεία του πίνακα, ακόμα και εάν κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τον πίνακα  ΜΟΝΟ στη ΔΔΕ στην οποία ανήκουν.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *