Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός του σχολικού ωραρίου

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με την οποία ορίζονται ως προϋποθέσεις  για την παρακολούθηση θεάματος από μαθητές/τριες:

  • η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων
  • και η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

ενώ καλούνται οι Σύλλογοι διδασκόντων να ενημερώνονται για ντο περιεχόμενο των παραστάσεων πριν την  παρακολούθησή τους από τους μαθητές.
Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *