ΥΠΑΙΘ: Η εγκύκλιος για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση: Από 1 έως 13/2 η υποβολή αιτήσεων. Ανάκληση της αίτησης. Υποδείγματα αιτήσεων παραίτησης και ανάκλησης

Από 1 μέχρι και 13/2 ημέρα Δευτέρα θα υποβάλλονται για φέτος οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του αρθ. 46 του Ν. 4777/2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο για το 2023

Συγκεκριμένα, από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται (στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης) από την 1η Φεβρουαρίου έως και την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των εκπαιδευτικών την 31η Αυγούστου.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 10-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 09-3-2023

Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης σε μορφή word

Υπόδειγμα αίτησης παραίτησης σε μορφή pdf

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης σε μορφή doc

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *