Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) των σχολείων της Δυτικής Αττικής.

Εγκύκλιο με αρ. 205505/ΓΔ4/24-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) των σχολείων της Δυτικής Αττικής μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και η ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *