ΠΑΠΕΔΕ: Τοπίο … στην ομίχλη με κόφτες και σοβαρά προβλήματα

Τοπίο … στην ομίχλη με κόφτες και σοβαρά προβλήματα χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.)

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Δ.Σ. της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.

Από την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, διαπιστώνονται τα εξής:

Α) Χωρίς σοβαρή μελέτη και τεκμηρίωση, καταργούνται ή συγχωνεύονται μια σειρά σημαντικών εκπαιδευτικών δομών, οι οποίες συνδέονται με την εποπτεία, την υποστήριξη και την επιμόρφωση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Την κατάργηση των γραφείων Σχολικών Συμβούλων και του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων. Πρόκειται για έναν θεσμό ισχυρά υποστηρικτικό, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, μέσα από την άμεση προσωπική επαφή με το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Αντικαθίσταται με το Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι αφενός είναι περιορισμένοι αριθμητικά και αφετέρου έχουν καθήκοντα που τους απομακρύνουν από την άμεση αλληλεπίδραση και την υποστήριξη του σχολείου και των εκπαιδευτικών.
  • Την κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σ.Σ.Ν., και ΚΕ.ΣΥ.Π. Συγχωνεύονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), με αποστολή τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Ως εκ τούτου, καλύπτεται η στήριξη των Σχολείων επί θεμάτων ένταξης και μαθησιακών δυσκολιών, όμως είναι αμφίβολο αν καλύπτεται η στήριξη των σχολείων στο επίπεδο της γενικότερης ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Β) Αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής στελεχών τα περισσότερα εν ενεργεία στελέχη, χωρίς κάποια σοβαρή επιχειρηματολογία, και σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας, της αξιοκρατίας και  της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις, κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Τα στελέχη άπαξ και επιλεγούν κρίνονται και αξιολογούνται για την προσφορά τους στη θέση που υπηρετούν και στο έργο που τους ανατέθηκε. Δεν αποκλείονται με “κόφτες”, όπως οι δύο θητείες, η γλωσσομάθεια και η υπολειπόμενη θητεία.

Γ) Για την επιλογή των νέων στελεχών θεσπίζεται μία κλίμακα μοριοδότησης για όλα τα είδη στελεχών εκπαίδευσης, παρ’ όλο που από το καθηκοντολόγιο τους πρόκειται να ασκήσουν πολύ διαφορετικά καθήκοντα. Ως εκ τούτου, η μοριοδότηση που προβλέπει η κλίμακα είναι συχνά ασύμβατη με τα καθήκοντα που θα ασκήσουν τα στελέχη που θα επιλεγούν.

Δ) Στην κλίμακα μοριοδότησης του νομοσχεδίου ισοπεδώνονται τα επιστημονικά προσόντα και η διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία, ενώ υπερμοριοδοτούνται τα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας στη σχολική τάξη. Αυτό σε αντίθεση με το γεγονός ότι, τα πολλά χρόνια διδασκαλίας δεν καταδεικνύουν αυτόματα τη σε βάθος γνώση του επιστημονικού αντικειμένου και των εξελίξεων του, της διδακτικής του, της παιδαγωγικής ή της ικανότητας να διοικήσεις, να καθοδηγήσεις και να επιμορφώσεις τους συναδέλφους σου.  Προφανής σκοπός η συσσώρευση πολλών των υποψηφίων με παρεμφερή αθροίσματα μορίων, πριν την προσωπική συνέντευξη.

Ε) Στη κλίμακα μοριοδότησης του νομοσχεδίου υπερμοριοδοτείται και η συνέντευξη επειδή παίρνει και τα 5 μόρια της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας, παρόλο που τα περισσότερα εν ενεργεία στελέχη έχουν αξιολογηθεί με βάση το Π.Δ. 152/2013. Αυτό σε συνδυασμό με το (Δ), καταδεικνύει τη σαφή πρόθεση χειραγώγησης της επιλογής των στελεχών.

 

Βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν:

  1. Να αυξηθεί ο αριθμός των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Ο αριθμός που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν επιτρέπει την άμεση επαφή τους με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς.
  2. Να τροποποιηθούν οι τρεις διατάξεις – κόφτες: θητείες, γλωσσομάθεια, υπολειπόμενη θητεία, οι οποίες αποκλείουν τη δυνατότητα εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής στελεχών.
  3. Να διαμορφωθούν τρεις κλίμακες μοριοδότησης των στελεχών, ως εξής:

– Κλίμακα 1: Για στελέχη με καθήκοντα, κυρίως, διοικητικά π.χ. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Π.Ε. ή Διευθυντές Δ.Ε.

– Κλίμακα 2: Για στελέχη με καθήκοντα εξίσου διοικητικά και επιστημονικά, παιδαγωγικά π.χ. Διευθυντές σχολικών μονάδων.

– Κλίμακα 3: Για στελέχη με καθήκοντα, κυρίως, επιστημονικά, παιδαγωγικά και καθοδηγητικά π.χ. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

  1. Να καθορίζονται οι κλίμακες μοριοδότησης από το προφίλ κάθε είδους στελέχους, όπως αυτό περιγράφεται στο καθηκοντολόγιο του.
  2. Να μην έχουν οι κλίμακες στρεβλώσεις, όπως:

– Η ισοπέδωση της μοριοδότησης των επιστημονικών προσόντων και της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας.

– Η υπερμοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας στη σχολική τάξη.

– Η υπερμοριοδότηση της προσωπικής συνέντευξης.

  1. Να υπάρχουν προβλέψεις που να διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της μοριοδότησης κατά την προσωπική συνέντευξη.

 

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Δημητρόπουλος                          Σπύρος Φερεντίνος

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *