Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Προκήρυξη για πρόσληψη πανεπιστημιακών Υποτρόφων. Από 30/8 έως 8/9 η υποβολή των δικαιολογητικών

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 31/25.08.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο γνωστικό αντικείμενο: Γραφή και ανάγνωση της Braille

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *