Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”

Το «Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», διάρκειας 600 ωρών, αποσκοπεί στη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί αφενός ο εμπλουτισμός των γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχοντας την απαραίτητη θεωρητική βάση τόσο σε παιδαγωγικο-διδακτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής και καθημερινής πρακτικής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό προσόν στην ενασχόληση με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Πλεονεκτήματα προγράμματος:

•    Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία.

•    Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

•    Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

•    Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

•    Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι διδάσκοντες του προγράμματος. Διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης.

Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, η οποία θα έχει διάρκεια ενός μήνα, καλείστε να έχετε υποβάλει όλες τις εργασίες (mini project) και απαντήσεις στις ερωτήσεις quiz που απαιτούνται για τη βαθμολογησή σας.

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Το ετήσιο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (600 ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μοριοδοτείται ως:

•    Κριτήριο κατάταξης και μοριοδότησης στους Επικουρικούς πίνακες (σύμφωνα με τον Νόμο, Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017)

•    Κριτήριο διορισμού εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Υπηρεσιακών μεταβολών (σύμφωνα με τον νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 και άρθρο 48)

•    Κρίτηριο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. (σύμφωνα με τον νόμο, Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017

Προϋπόθεση συμμετοχής η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Σε ποιους απευθύνεται

•    Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας

•    Δημόσιους Υπαλλήλους

•    Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

•    Ειδικούς παιδαγωγούς

•    Στελέχη εκπαίδευσης

•    Στελέχη ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΑ

•    Στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης

•    Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές

•    Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)

Επιστημονικά υπεύθυνος

Course Staff Image #1

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Το συγγραφικό του έργο στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας περιλαμβάνει βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Το επιστημονικό έργο του είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με περισσότερες από 1000 αναφορές. Είναι συν-εκδότης δύο έγκριτων επιστημονικών περιοδικών, ενός διεθνούς και ενός ελληνικού. Ο Αναστάσιος Μικρόπουλος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, ΕΤΠΕ.

Διδάσκοντες (ενδεικτικά)

Δημητροπούλου Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μορφίδη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλιππάτου Αμάντα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενότητες μαθήματος

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος πρόκειται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

•    Βασικές έννοιες για την αναπηρία – Ειδική Εκπαίδευση

•    Αξιολόγηση και διαγνωστική διαδικασία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•    Άτομα με αισθητηριακές – κινητικές αναπηρίες

•    Άτομα με νοητική αναπηρία

•    Άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

•    Άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς

•    Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας

•    Άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)

•    Διδακτικές παρέμβασεις και Εφαρμογές στα άτομα με αναπηρία – Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

•    Άτομα με Χαρισματικότητα

•    Οι ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Εφαρμογές

•    Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

•    Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

•    Διαχείριση σεξουαλικότητας ατόμων με αναπηρία

•    Εναλλακτικά μοντέλα εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία

Τι  προσφέρει το πρόγραμμα

Το ετήσιο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης συμβάλλει στην θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων σχετικά με μία ευρεία σειρά θεμάτων που απασχολούν κάθε εμπλεκόμενο στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή φοίτηση των μαθητών.

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, που χορηγείται με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αναγνώριζεται και μοριοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη λήψη πιστοποιητικού απαιτείται

•    Βαθμολογία >=50% σε κάθε ενότητα του προγράμματος.

•    Μ.Ο. Βαθμολογίας όλων των ενοτήτων >=60%

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 600 διδακτικές ώρες και προσφέρει 50 μονάδες ECVET.

Η έναρξη των μαθημάτων ξεκινά τον Οκτώβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019.

Πρακτική άσκηση

Τον τελευταίο μήνα διεξαγωγής του προγράμματος πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων, η οποία πρόκειται να έχει τη μορφή εργασίας εξ αποστάσεως. Περιλαμβάνει:

•    το σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και την αξιολόγηση της παρέμβασης

•    την ανάπτυξη μικροδιδασκαλιών και διδακτικών σεναρίων

Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής τους από επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής και Αποπληρωμή δόσεων

Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 640 ευρώ (€). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε τρεις δόσεις και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες που ακολουθούν εξασφαλίζουν, με την επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού, μείωση του κόστους 5%, 10% ή 15%.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση εγγραφής: 250 €
• 2η δόση: 250 €
• 3η δόση: 140 €
Η πρώτη δόση κατοχυρώνει και την εγγραφή σας.

Παροχή έκπτωσης

Παρέχεται έκπτωση στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

• Άνεργοι: 10%
• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: 10%
• ΑμεΑ: 10%
• Κάτοχοι Πιστοποιητικού/ών Επιμόρφωσησης: 5%, 10%, 15% (*)
• Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: 10%
• Κάτοχοι Διπλώματος Μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο): 10%
• Εφάπαξ καταβολή του ποσού: 10%

Σημειώνεται ότι η έκπτωση ισχύει για μία από τις παραπάνω κατηγορίες και όχι αθροιστικά.
(*)Στους κατόχους Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης των παρακάτω επιμορφωτικών σεμιναρίων: «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», «Εξειδίκευση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και «Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη» παρέχεται έκπτωση στο κόστος συμμετοχής ανάλογα με το πλήθος των Πιστοποιητικών που ήδη έχουν αποκτήσει. Παρέχεται, δηλαδή, έκπτωση επί του κόστους συμμετοχής 5%, εάν ο συμμετέχων είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σε ένα από τα παραπάνω σεμινάρια, 10% εάν είναι κάτοχος δύο Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης και 15% εφοσόν κατέχει τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης και των τριών σεμιναρίων.

Επικοινωνία

•    Τηλέφωνο: 2651005708 (Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-13:00 και Τετάρτη-Πέμπτη 17:00-19:00)

•    e-mail: info@coursity.gr

Υποβολή Αίτησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *