Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής. Τι γίνεται με τις θέσεις των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ Αθηνών-Πειραιά;

Ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τις θέσεις εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Facebook η κ. Ευπραξία Βλαχοδήμου,Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού / ΚΕ.ΣΥ.Π. Λάρισας.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά στις  θέσεις εισακτέων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά που για τους αποφοίτους των  ΕΠΑΛ (913 για τους αποφοίτους 2017). Διαβάζοντας τη θέση του ΥΠΠΕΘ σχετικά με το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, τίθεται το ερώτημα αν έχει ληφθεί μέριμνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΛ – τόσο του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της υπόλοιπης χώρας – που μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων διεκδικούσαν την εισαγωγή τους σε Σχολές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε άλλες περιοχές, με δεδομένη την ενσωμάτωση των παραπάνω ΤΕΙ στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Τέλος η συνέχιση των σπουδών στο Λεκανοπέδιο Αττικής για τους μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ;

Διαβάζοντας τη θέση του ΥΠΠΕΘ σχετικά με το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά «το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύεται στην πιο αδικημένη περιοχή του Λεκανοπεδίου. Αυτό δείχνει ότι η παρέμβαση έχει τεράστιο αναπτυξιακό και ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Αποτελεί παρακαταθήκη και σπόρο απόκτησης του πολυτιμότερου αγαθού, για τους νέους ανθρώπους, της εκπαίδευσης, της γνώσης και πολιτισμού. Το όλο εγχείρημα συνιστά τομή τόσο στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών όσο και στην κατεύθυνση περαιτέρω αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής», αναρωτιόμαστε αν έχει ληφθεί μέριμνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΛ – τόσο του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της υπόλοιπης χώρας – που μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων διεκδικούσαν την εισαγωγή τους σε Σχολές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε άλλες περιοχές.

Στο άρθρο 12 του νόμου 4468 / ΦΕΚ 61/τ. α΄/28-4-2017 «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα, διευκρινίζεται ότι το ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων που αντιστοιχεί σε σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20%.
Συγκεκριμένα:
Άρθρο 12
1. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπεριπτ. αα της περιπτ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 93), όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), μετά τη φράση «σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων, προστίθεται η φράση «και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%.».

Με την ΥΑ Αριθμ. Φ.253.1/ 84559 /Α5 Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40818/ Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 815Β’)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/60992/ Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β’) ομοία / ΦΕΚ 1876/τ. β’/ 30-5-2017, έχουμε τον καθορισμό εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ανά κατηγορία υποψηφίων.

Συγκεκριμένα για τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά στην κατηγορία ημερήσιου ΕΠΑΛ δόθηκαν συνολικά 913 θέσεις και σε αυτές δεν υπολογίζουμε τις θέσεις που δόθηκαν και καλύφθηκαν από τις μετεγγραφές και άρα πολύ μεγαλύτερος αριθμός αποφοίτων ΕΠΑΛ είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει σε αυτά.

Ο αριθμός θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί κίνητρο τόσο για την εγγραφή και παρακολούθηση στα ΕΠΑΛ όσο και για τη συνέχεια των σπουδών σε αντίστοιχο τμήμα των ΤΕΙ με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για είσοδο στην αγορά εργασίας.

Απαιτείται να δοθούν άμεσα διευκρινίσεις για το τι θα ισχύει για την πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – και δεν εννοούμε το ποσοστό 1% που ορίζεται από την ΥΑ Φ.151/27299 /Α5/ΦΕΚ 545/τ. β’/22-2-2017 «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, το οποίο για το νέο Πανεπιστήμιο που θα έχει 26 ακαδημαϊκά Τμήματα θα δώσει πολύ λιγότερες θέσεις εισακτέων.

Πώς θα αντισταθμισθεί η απώλεια των 913 και παραπάνω θέσεων που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με δεδομένο ότι αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν στο 17% των συνολικών θέσεων εισακτέων από τα ΕΠΑΛ;

Ποιες είναι οι προοπτικές σπουδών για μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται για σπουδές στο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και αδυνατούν να σπουδάσουν σε άλλα ΤΕΙ της χώρας;

Τι θα ισχύει για εκείνους που ενδιαφέρονταν για τα μοναδικά στη χώρα τμήματα των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά;

Γιατί να επιλέξουν το ΕΠΑΛ και όχι το ΓΕΛ οι μαθητές/τριες της Γ Γυμνασίου όταν από αυτό δεν θα έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα;

Από πότε θα εισαχθεί στο μηχανογραφικό δελτίο το νέο Πανεπιστήμιο; Έχουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αιφνιδιαστούν οι μαθητές/τριες και οι οικογένειές τους; – Αναφερόμαστε στους μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που φοιτούν ήδη στην Α, Β, Γ τάξη.

Ειδικά για ενδιαφερόμενους/ες για τα ΕΠΑΛ η επιλογή αυτού του τύπου Λυκείου γίνεται στο τέλος της Γ Γυμνασίου ή στο τέλος της Α Γενικού Λυκείου με βάση τα ενδιαφέροντα τους και τις πληροφορίες που συλλέγουν για την επιλογή αυτή.

Στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕΣΥΠ προστρέχουν οι μαθητές/τριες και οι γονείς τους και ζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις προοπτικές σπουδών και επαγγελμάτων, τις εξαγγελίες του ΥΠΠΕΘ για τα διετή τμήματα στα ΤΕΙ.

Το ΥΠΠΕΘ οφείλει να λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους και το συντομότερο να νομοθετήσει όσα προαναγγέλλει ώστε οι οικογένειες των υποψηφίων και ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστερες να κάνουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές επιλογές χωρίς να αιφνιδιασθούν και χωρίς να αποκλεισθούν από ανώτερες σπουδές.

Βλαχοδήμου Ευπραξία
Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού / ΚΕ.ΣΥ.Π. Λάρισας

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *