Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και οικονομικών η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων:

α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών,

β) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γ) Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

ε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

στ) Μηχανολόγων Μηχανικών και

ζ) Ναυπηγών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ορίστηκε σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.