ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Η εγκύκλιος για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβετικής Ακαδημίας

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού σώματος η εγκύκλιος με θέμα:

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019».

Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από τη
Δευτέρα 18/06/2018 έως και τη Δευτέρα 25/06/2018.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *