Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Τροποποιήθηκε η ΥΑ που καθόριζε διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων της κοινής ομάδας σχολών. Οι διαφοροποιημένοι συντελεστές θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Με την με αρ. 153/69691/Α5/3-5-2018 (ΦΕΚ 1610/Β/9-5-2018) Απόφαση του ΥΠΠΕΘ τροποποιήθηκε η υπουργική απόφαση Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β΄) που καθόριζε διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων της κοινής ομάδας σχολών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Η τροποποίηση αναφέρει:

Στο τέλος της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται:
«Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης Α ως ανωτέρω.».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την τροποποιητική απόφαση του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *