Πανελλαδικές ΕΠΑΛ, Βάσεις εισαγωγής 2017

Με την ολοκλήρωση, την 30/3/2018, της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018 από τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτων παρελθόντων ετών, ξεκινά  το καθαρά διαδικαστικό μέρος των εξετάσεων.

Το διαδικαστικό μέρος για τους υποψηφίους  περιλαμβάνει ακόμη την υποβολή αίτησης εκ μέρους όσων επιθυμούν προφορική εξέταση, με την συνυποβολή των απαραίτητων γνωματεύσεων, στη σχολική μονάδα που υπέβαλαν την αρχική αίτηση συμμετοχής και ολοκληρώνεται με την έκδοση των δελτίων συμμετοχής από τη σχολική μονάδα.

Όσον αφορά το ουσιαστικό μέρος των εξετάσεων, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές που έχουν να κάνουν τόσο με τα  τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ στα οποία διεκδικούν θέσεις όσο και στον αριθμό των διεκδικούμενων θέσεων.

Οι διαφορές οφείλονται σε δύο λόγους:

  1. Στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την ενσωμάτωση σε αυτό των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Μέσω αυτής της διαδικασίας χάθηκαν οι θέσεις (~ 20% των εισακτέων) των παραπάνω ΤΕΙ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ,  προέκυψαν όμως καινούργιες θέσεις σε τμήματα του νέου ΑΕΙ (10% των εισακτέων για το τρέχον σχ. έτος, 5% για τα επόμενα)
  2. Στην αύξηση του ποσοστού των εισακτέων στα τμήματα των υπολοίπων ΑΕΙ σε 5% το 2018 από 1% που ήταν το 2017.

 

Με βάση τα παραπάνω η γνώση των βάσεων εισαγωγής των προηγούμενων ετών έχει πραγματική αξία μόνο για τα τμήματα των ΤΕΙ για τα οποία ο αριθμός εισακτέων θα είναι περίπου ίδιος με τον περυσινό. 

Ο αριθμός των εισακτέων  σε τμήματα ΑΕΙ  θα είναι διαφορετικός ( πολύ μεγαλύτερος) σε σχέση με την περυσινή χρονιά, όμως  δεν μπορεί με ασφαλή τρόπο να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για το πόσο αυτό θα επηρεάσει τις βάσεις εισαγωγής στα παραπάνω τμήματα, αφού αυτό θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό και άλλα χαρακτηριστικά (πχ γεωγραφική προέλευση) των υποψηφίων που θα επιλέξουν να δηλώσουν αυτά τα τμήματα κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Παρόλα αυτά η γνώση των βάσεων εισαγωγής των προηγούμενων χρόνων είναι για τους υποψηφίους σημείο αναφοράς.

Βάσεις εισαγωγής Ημερήσια ΕΠΑΛ 2017 

Βάσεις εισαγωγής Εσπερινά ΕΠΑΛ 2017 

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2017. Βάσεις εισαγωγής 10% αποφοίτων 2015 

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2017. Βάσεις εισαγωγής 10% αποφοίτων 2016 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *